Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 87 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 ... 5
Názov/popis Cena Návštevy Stav
History of loveHistory of love

Olejomaľba, 50x70cm
1 200 €120Voľný predaj
Skutezky Dome 1912Dominik Skutecký - Skutezky Dome 1912

Rozmery 78*67 cm
3 300 €301Voľný predaj
TetkyMilan Laluha - Tetky

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 30,5 x 50,5 cm

Snaha o úprimne pretransformovanie reality do maliarskej formy sa stala charakteristickou črtou generácie Milana Laluhu.Úlohu oporného pilieru zohrala priekopnícka tvorba Paula Cézanna a purizmus FernandaLégera s jeho novým dôrazom na kresebnosť a geometriu, ktoré mimoriadne ovplyvnili najmä Laluhu.Silu skulpturálnosti mohutne vystavaných tvarov si majster skúšal spočiatku na predmetoch dennej potreby (zátišia pozostávajúce z nádob, topánok, kvetov), ktoré mu umožnili precvičiť výtvarnú skratku, rukopis a výraz archaickej predmetnosti. Autor svoje dielo očisťuje od podrobností a budovanie tradičnej obrazovej perspektívy sa pre neho stáva bezpredmetným. Zápas o výtvarnú hegemóniu vyhráva geometrická morfológia, ktorá umožňuje študovať zákonitosti a hranice disciplinovanosti tvaru.
5 500 €956Voľný predaj
DievčaJan Hála - Dievča

Rok: 1943
Technika: olej na plátne
Značenie: vľavo hore
Rozmery: 45 x 45 cm

Začiatkom tridsiatych rokov povyšuje Jan Hála záujem o svojrázny ženský typ až do akéhosi maliarskeho (i ľudského) vytrženia nad obrazom pracujúceho človeka na monumentálnom pozadí tatranských brál. Prvým z týchto, zväčša veľkoformátových plátien je Rozsievač (1938) a potom nasledujú Ženci (1941), Do poľa (1943), S riečicou (1944), Bielenie plátna (1944), Na priadky (1944), Plenie ľanu (1945), S obedom (1945), Zbieranie zemiakov (1945), Babie leto (1946), Dievča s krčahom (1947), Jarná zem (1947), Dievča s chlebom (1950) a mnohé ďalšie. Hálovo heroické, monumentalizačné vzopätie však bolo sprevádzané akousi jeho lyrizujúcou, maliarskou obdobou, upomínajúcou na inú stránku slovenského mýtu, na východiská národnej romantiky, hľadajúcej ľudský i krajinný „pratvar“, označujúci podstatu povahy národa. A ten sa vždy videl v okrúhlosti, nežnosti, citovosti, malebnosti slovenského človeka i krajiny. Je to skôr metafora než skutočnosť, viac sen, túžba ako realita. Práve preto je predkladaný obraz i ďalšie podobné diela taký príznačný pre Hálovu neskoršiu tvorbu rokov 1931 – 1948 (Dievča v obruse, 1937; Na slniečku. 1937; Starý Gruľka. 1937; Mariška Švihrová, 1938; Ženy z Važca. 1941; Zuzka, 1943; Žena v kacabajke, 1943; Baryšňa, 1943; Stará Kyciačka. 1943; S riečicou. 1943; Vo sviatok, 1944; Dievčatko v kvetoch. 1946; Marka Bocková. 1946; Matka, 1946 a viaceré ďalšie)... ( Zdroj: Internet - JA ).
25 000 €1216Voľný predaj
Pri útekuNikolaj Feďkovič - Pri úteku

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 60 x 80 cm
17 500 €319Voľný predaj
HalaliArnold Peter Weisz-Kubínčan - Halali

Rok: 1941
Technika: olej na plátne, dublované na dreve
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 26,5 x 22,5 cm

Dielo "Halali" je dokladom vrcholnej fázy tvorby umelca, ktorá je jasne definovaná presťahovaním sa z Dolného Kubína do Martina v roku 1934 vďaka kolegovi Milošovi Alexandrovi Bazovskému. Prvé roky boli zlatým obdobím, kedy intenzívne pracoval a tvoril stále v duchu nemeckého expresionizmu, vystavoval, a bol obklopený priateľmi a kolegami. Krátka šťastná etapa bola ukončená v roku 1939 vypuknutím druhej svetovej vojny. Weisz-Kubínčan, ako občan Slovenského štátu, so židovským vierovyznaním, narodený za monarchie, vzdelaný v Budapešti a následne v Berlíne, zažíval roztrieštenie svojej vlastnej identity. Neúnosný boj so sebou samým, spoločensko-politickou situáciou na Slovensku a v celej Európe navodzovalo nepríjemnú až zúfalú atmosféru. Kvôli strachu z deportácie sa nechal pokrstiť, prijal tak meno Peter a na spomienku na milovaný Dolný Kubín prijal prídomok Kubínčan. Tvorbu v plenéri musel v krátkom období vymeniť za tvorbu v ateliéri, čo bola malá izba s jedným malým oknom, stolom, stoličkou a posteľou v rohu. Napokon spolupráca s Maticou Slovenskou, zmena mena a vierovyznania, a skrývanie len na krátko oddialili jeho osud. Ku koncu vojny bol nakoniec odvlečený do koncentračného tábora, kde však okolnosti jeho smrti nie sú dodnes jasné. Lovecké scény ako žánrový námet majú svoje silné postavenie v dejinách umenia od raného novoveku. Prvé zobrazenia loveckých scén nachádzame v tvorbe Petra Arnolda Weisz-Kubínčana už v 30. rokoch 20. storočia, kedy ich zobrazoval ako voľno časovej aktivity a prejav nového životného štýlu. Motív lovu sa však rozšíril v tvorbe nielen Weisz-Kubínčana, ale aj v tvorbe ostatných umelcov pôsobiacich na Orave. Tridsiate roky prinášajú celkový rozmach poľovníctva aj v okolí Turčianskeho Svätého Martina. Weisz-Kubínčan bol sám vášnivým poľovníkom, veľmi dobre poznal oravskú prírodu. Človeka vnímal ako neoddeliteľnú súčasť prírody, čo v žánrových scénach zaznamenával žiarivými farebnými kompozíciami, delivým rukopisom, ktorý dodával dielam dramatický podtón, odkazujúci až k berlínskemu expresionizmu. Diela s motívom lovu však s nástupom nacistickej moci v Európe u Weisz-Kubínčana od začiatku 40. rokov zaznamenávajú očividnú zmenu. Definuje ich čoraz agresívnejší rukopis. Námet sa stal metaforou súdobej spoločnosti a strachu autora. Lov, poľovačka na korisť súvisela s prenasledovaním a „lovením“ židovského obyvateľstva. Ľudské bytosti boli tak odsúdené na smrť a fyzickú likvidáciu. „Z ľudí sa stala štvaná zver.“
Maľbu s názvom „Halali“ možno brať aj ako túžbu autora. Halali, ako poľovnícky termín, znamená poľovnícky popevok alebo trúbenie oznamujúce koniec poľovačky. Autor ako oduševnený poľovník poznal loveckú terminológiu. Krátka pieseň ukončujúca lov je akousi metaforou intenzívnej túžby konca vojny, konca prenasledovania, konca samoty a strachu, a vrátenie sa do šťastného obdobia... ( Zdroj: Internet - PM ).
6 300 €301Voľný predaj
PráčkaMiloš Alexander Bazovský - Práčka

Rok: 1946
Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo hore
Rozmery: 17,5 x 26,5 cm

Značené vľavo hore „MAB". Na zadnej strane autorský štítok s popisom diela a venovanie rukou autora: „Tučiansky sv. Martin, 17. septembra 1949”
Spod štetca Miloša Alexandra Bazovského vyšli diela, ktoré patria k vrcholným prejavom slovenskej kultúry vôbec. Jeho umelecké poznanie bolo kultivované prostredím Budapešti, Prahy, Viedne a výtvarným milieu Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Poľska, Talianska, či Švédska. Nosnou myšlienkou Bazovského priekopníckeho výtvarného prejavu sa stalovyselektovanie nacionálneho motívu. Znaky zosobňujúce archetyp slovenského človeka a slovenskej krajiny sú mocne poznačené umelcovým emotívnym vkladom.Na rozdiel od Benku však Bazovský zotrval pri intímnejšom poňatí maľby a jadrnejšie chápaných motívoch. Jasný kompozičný rozvrh podporuje zreteľné frázovanie dôverných tvarov, zrkadliacich skutočnosť národnej existencie. ( Zdroj: Internet )
9 500 €485Voľný predaj
Dve piesne kozmickéLadislav Guderna - Dve piesne kozmické

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 94,5 x 75 cm
15 000 €259Voľný predaj
Z poľaGustáv Mallý - Z poľa

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 80 x 60 cm

Diela Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádzajú medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu, Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry… ". (Marian Váross). V tejto súvislosti je príznačné, že Mallý najdlhšie z hlavných protagonistov secesného impresionizmu zostal verný jeho luministickému variantu. Tento slohový kánon bol pre neho príťažlivý svojou nazeravosťou dávajúcou svetu platnosť len osobného zmyslového vnemu. A v tom boli aj hranice jeho maliarstva. Nedokázal ho nikdy úplne zbaviť viazanosti na všednosť námetu. To malo osudové dôsledky v štýlových kompromisoch. Mallého askéza by teda asi nebola taká zaujímavá, keby ju nevyznával ako programovo "slovenský" maliar a keby ju neuskutočnil v našich zvláštnych duchovných súvislostiach. Práve tie dodali jeho maľbe výnimočnosť ďalšieho našského(?), len v týchto zreteľoch originálneho variantu "zjednoteného sveta." Figurálna štafáž a prostredie jej existencie sa v Mallého obrazoch stotožňujú - sú tvorené z toho istého materiálu. Podobný zámer sme už vypozorovali u Benku i Fullu. Tu je však prvý raz predvádzaný bez akéhokoľvek národného sentimentu. Zobrazenie sa zvecňuje. Slovenský človek a jeho krajina, vydávajúce sa u Benku a Fullu buď za ich obrazovú anticipáciu, alebo ako existujúce len pre tento cieľ, sú pre Mallého predmetnými prvkami, rozloženými na maliarsky pojednané objemové vzťahy. Obraz teda nechce byť modernistickým prehĺbením ľudovej reality, ani zviditeľnením utopickej, želateľnej národnej skutočnosti - chce byť "len" čírou maliarskou analógiou ľudového sveta. V tom je podstata Mallého modernosti... ( Zdroj: Internet - JA )
12 000 €373Voľný predaj
Muž v čiapkeLadislav Mednyánszky - Muž v čiapke

Rok: okolo 1890
Technika: olej na plátne
Značenie: neznačené
Rozmery: 44,5 x 36 cm

Dielo pochádza z tzv. Čilskej zbierky, publikované.( Na zadnej strane pečiatka odobrujúca vývoz do Čilskej republiky).

Komplexnú štruktúru obsiahlej tvorby Ladislava Mednyánszkeho si nemožno predstaviť bez kolekcie portrétnych vyobrazení. Špeciálny celok jeho diela tvorí súbor štúdií –hlavne neukončených podobizní. Umelcovým primárnym cieľom sa stalo zvečnenie osobnosti človeka, ktorá sa zračí v jeho tvári. Akonáhle zachytil podobu vystihujúcu esenciu jeho modelu, ostatným prvkom obrazu (napr. šatstvu, pozadiu) už nevenoval pozornosť.Status štúdie ponúkanej maľby potvrdzuje aj spontánnosť štetcového rukopisu vedeného skúsenou rukou.Mednyánszky vytváral štúdie predovšetkým pútavých mužských modelov.
11 000 €860Voľný predaj
TetkaMilan Laluha - Tetka

Rok: 1968
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo hore
Rozmery: 40,5 x 32,5 cm

Výnimočný maliar, kresliar a grafik Milan Laluha sa ako jeden z Galandovcov zaslúžil o „renesanciu moderného výrazu“ po narušení jeho kontinuity v dobe socialistického realizmu. Túto snahu dokladá aj Motív z Mičinej, ktorý znázorňuje pohľad z kopca na dedinské domce ukryté medzi stromami. Za formovaním Laluhovho jedinečného umeleckého programu stáli rezolútne zjednodušenia tradičného vidieckeho motívu do dôraznej farebnej a tvarovej štruktúry. Radikálna pevnosť, miestami až hrubosť razantných guľových, valcových a kubických tvarov má svoj prapôvod v umení Cézanna. Vitálna farebnosť v ostrých kontrastoch celý výjav ešte viac dynamizuje. Ponúkané dielo je príkladom typickej laluhovskej reduktívnej rovnice, ktorou cez morfológiu znakov premieňal slovenskú tradíciu do moderného výtvarného výrazu.
5 400 €1184Voľný predaj
SlovenkaMartin Benka - Slovenka

Technika: kombinovaná technika ceruza, tuš, akvarel
Značenie: vpravo dole Martin Benka
Rozmery: 41 x 26,5 cm

Martin Benka bol výborným kresliarom aj vo vysokom veku, keď odložil štetec a plátno, sústavne kreslil. Sila umelcovho talentu dáva jeho kresbám osobitú výraznosť. Mnohé z nich sú však plnohodnotné umelecké diela, neraz výtvarne čistejšie a objavnejšie ako nasledovné maliarske riešenia. Základným kresliacim nástrojom bola pre Benku ceruzka. Používal aj mastnú kriedu , litografickú kriedu a veľmi často uhol. Základnú kresbu dopĺňal atramentom, pastelom a tušom. V poslednom desaťročí života používal aj guľôčkové pero a atrament.

2 600 €394Voľný predaj
V leseJozef Bendík - V lese

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 49 x 52 cm
Značenie: vpravo dole

650 €256Voľný predaj
LesJozef Bokšay - Les

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 41,5 x 51,5 cm
Značenie: vpravo dole

9 800 €378Voľný predaj
Toronto - Caracas 1973Ladislav Guderna - Toronto - Caracas 1973

Rok: 1973
Technika: gvaš, tempera na kartóne
Rozmery: 42,8 x 28,7 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo bolo reprodukované v katalógu Toronto - Caracas 1973, pod č.10 a v zborníku surealistov Scarabeus č.11/1985, Vancouver, Canada na strane 17.

K dielu je aj znalecký posudok od PhDr. Ján Abelovský, CSc. - Slovenský syndikát znalcov umenia.
6 500 €372Voľný predaj
LoďkyJan Zrzavý - Loďky

Technika: perokresba
Rozmery: 11 x 15,4 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo pochádza priamo z rodiny.
3 000 €482Voľný predaj
JazdecVincent Hložník - Jazdec

Technika: gvaš na kartóne
Rozmery: 120 x 80 cm
Značenie: dole

12 000 €1164Voľný predaj
Veľký PiatokImrich Weiner-Kráľ - Veľký Piatok

Rok: 1968
Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 54 cm
Značenie: vľavo dole

60 000 €1675Voľný predaj
Marilyn Monroe Andy Warhol - Marilyn Monroe

Technika: litoofset
Rozmery: 23 x 23,5 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Takéto diela boli vlastne pozvánkou na oslavu výstavy Andyho Warhola v Galérii Leo Castelliho - prvej galérie, ktorá predstavila Warholovu prácu v roku 1962. Dostali ju pozvaní hostia na výstavu. Jej retrospektívne tlače sa realizovali v Castelli Graphics až do roku 1981.
3 500 €1292Voľný predaj
Pohľad na Považskú BystricuImrich Weiner-Kráľ - Pohľad na Považskú Bystricu

Technika: olej na plátne
Rozmery: 64 x 90 cm
Značenie: vpravo dole

10 000 €1299Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 ... 5