Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 225 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
FašiangyVladimír Kompánek - Fašiangy

Rok: 1983
Technika: olej na sololite
Rozmery: 22 x 25 cm
Značenie: vľavo dole

2 350 €131Voľný predaj
Krajina s riekouJozef Bendík - Krajina s riekou

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 46 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

990 €29Voľný predaj
Šalamúnová voľbaVincent Hložník - Šalamúnová voľba

Rok: 1942-1943
Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 33 x 49 cm
Značenie: vpravo hore

2 350 €125Voľný predaj
ZhromaždenieLadislav Mednyánszky - Zhromaždenie

Technika: olej na plátne
Rozmery: 27,5 x 46,5 cm
Značenie: vpravo dole

16 500 €151Voľný predaj
Ulica II.Janko Alexy - Ulica II.

Technika: pastel na papieri
Rozmery: 30,5 x 23,5 cm
Značenie: vľavo dole

530 €53Rezervované
Púťoví žobráci II.Jozef Bendík - Púťoví žobráci II.

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 30,5 x 23,5 cm
Značenie: vpravo dole

1 990 €23Voľný predaj
Pri ohniLadislav Mednyánszky - Pri ohni

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 24,5 x 32 cm
Značenie: vpravo dole

3 500 €74Voľný predaj
KyticaŠtefan Roskoványi - Kytica

Rok: 1985
Technika: olej na plátne
Rozmery: 41 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

1 700 €72Voľný predaj
UjkoviaMilan Laluha - Ujkovia

Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

4 900 €149Voľný predaj
Na pašiVincent Hložník - Na paši

Rok: 1949
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 49 x 46,5 cm
Značenie: vpravo hore

7 000 €144Voľný predaj
TatryAnton Jasusch - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 61 x 82 cm
Značenie: vpravo dole

4 500 €120Voľný predaj
JazdecLadislav Mednyánszky - Jazdec

Technika: olej na plátne, dublované na kartóne
Rozmery: 23,5 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €51Voľný predaj
Železná bránaLadislav Mednyánszky - Železná brána

Technika: olej na plátne
Rozmery: 64 x 94 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 76 x 106 cm.
15 000 €83Voľný predaj
Zátišie s kyticouMihály Munkácsy - Zátišie s kyticou

Rok: okolo 1870
Technika: olej na dreve
Rozmery: 70 x 70 cm
Značenie: vľavo dole

Mihály Munkácsy je bezpochyby výraznou osobnosťou európskeho realizmu. Jeho obrovský talent ho doviedol na Akadémiu umenia vo Viedni, kde študoval v roku 1865, potom študoval v Mníchove (1867-68) a v Düsseldorfe (1868-70). Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou (1870), za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Od roku 1871 žil a tvoril 25 rokov v Paríži. Maľoval figurálne kompozície, portréty, krajiny a zátišia. Jeho vrcholné diela vznikajú v období 1869–79 pod vplyvom majstra kritického realizmu G. Courbeta :Trepáčky konopí, 1871, Žena mútiaca maslo, 1873. Munkácsyho štýl charakterizuje dramatický svetelný kontrast, jadrná formulácia, energický rukopis. Jeho neskoršie diela sú poznačené schematizmom a profesionálnou virtuozitou. Patrí jednoznačne medzi špičku európskeho maliarstva, čo potvrdzuje aj ponúkané dielo.
29 000 €48Voľný predaj
PocestnýJozef Kollár - Pocestný

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 60 x 70 cm
Značenie: vpravo dole dátum

Jozef Kollár ako významný zástupca senzuálnej línie v rámci slovenskej medzivojnovej moderny hľadal impulzy k umeleckej činnosti v tvorivom stanovisku symbolizmu i secesie. Tieto východiská boli dopĺňané triezvymi názormi na sociálne otázky a bežný občiansky život. Medzi Kollárovými dielami tak nachádzame motívy stredoslovenských krajín, dedín, žánrové obrazy alebo zátišia. Jeho zvlášť vyvinutý výtvarný postreh, či schopnosť vnímať dávali vytvorením dielam osobitú bezprostrednosť, ktorú možno vidieť aj na predmetnom obraze, znázorňujúcom osamelého pútnika v drstnej krajine.
1 700 €703Voľný predaj
Na poliŠtefan Prohászka - Tallós - Na poli

Technika: olej na plátne
Rozmery: 57 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Skica iného obrazu zo zadnej strany.
Štefan Prohászka-Tallós bol jediným maliarom spomedzi našich secesných expresionistov, ktorý si jednoznačné sociálnokritické východisko nielen dôsledne podržal, ale skutočne originálne a podnetne rozvíjal počas celej svojej tvorby. Ako významný člen Kunstvereinu a neskôr Masarykovej akadémie od záveru dvadsiatych rokov pomerne často vystavoval v Bratislave, kde mal aj roku 1928 samostatnú výstavnú premiéru. Súdiac podľa ohlasu dobovej kritiky, najmä tej skutočne odbornej, maďarskej, bol jeho vstup na výtvarnú scénu považovaný za mimoriadnu udalosť. O to viac zaráža jeho neskoršie, takmer úplné zabudnutie (vyskytli sa i názory, odsúvajúce Prohászkovu tvorbu do oblasti insitného umenia). Kvalitatívne jadro jeho žánrového maliarstva z druhej polovice dvadsiatych a potom celých tridsiatych rokov je však bezpochyby rovnocenné tomu, čo ponúkala nielen Weinerova sociálnokritická maľba, ale aj podobne orientovaná časť Sokolovej grafiky, či prvé maliarske pokusy začínajúceho Majerníka. Naopak, v súvislostiach s tým, čo práve prinášali na výtvarnú scénu Alexy, Bazovský a ďalší, musela byť Prohászkova tvorba chápaná ako cudzorodý prvok. Proti ich vystupňovanej lyrike, emotívne zvnútornenej baladickosti a brilantnej znakovosti predkladá Vo vrcholnej tvorbe Prohászka predvádza rozvravený, chaotický svet ľudových jarmokov, trhov a fašiangov. Boli to z hľadiska "reprezentatívnosti" akoby náhodne pozliepané groteskné fragmenty sviatočných chvíľ ľudového života, ale aj sociálne, či politicky vyhrotené obrazové scény, s neraz cynickou otvorenosťou poukazujúce na národnostné rozpory južného Slovenska (Na dedine, okolo 1930; Jarmok v Dunajskej Strede, 1930; Fašiangy, 1933; Fašiangy v Šamoríne, okolo 1935; Zimná práca, okolo 1935; Záprah v búrke, okolo 1935; Fašiangová pošetilosť, 1935; Jarmok na Žitnom ostrove, 1937). ( Zdroj: Internet ).
2 500 €201Voľný predaj
Kompa na TiseFedor Fedorovič Manajlo - Kompa na Tise

Rok: 1961
Technika: olej na plátne
Rozmery: 89,5 x 89,5 cm
Značenie: vpravo dole

Z formálneho hľadiska uplatňuje Manajlo pri prezentovanej maľbe svojskú techniku voľného, pocitového narábania so štetcom. Formálna stránka predmetného diela poukazuje na zjavné zaradenie jeho autora k nasledovníkom zakarpatskej školy maľovania. Práca zobrazuje konkrétnu časť kompy cez rieku Tisa, na ktorú maliar nazerá subjektívnym pohľadom. Prostredníctvom svojho diela teda komentuje osobné postoje voči aktuálnej skutočnosti. Okrem upriamenia sa na vnútorné dojmy sa čelnými výtvarnými prostriedkami umelcovej koncepcie stali výrazná farba, ktorá stojí za čiastočne preexponovaným charakterom a formácia tvarov vo svojej zúženosti smerujúca k zdôrazneniu psychického náboja maľby.
5 950 €215Voľný predaj
HucuľkaJozef Bokšay - Hucuľka

Technika: olej na plátne
Rozmery: 79 x 91 cm
Značenie: vpravo dole

Bokšayovo špecifické pochopenie sveta s intuitívnym citom pre kolorizmus sa stalo obzvlášť obľúbené v jeho dobe a jeho vplyv pretrváva až do súčasnosti. Eminentný záujem venuje ukrajinskej krajine i jej obyvateľom. Ponúkané dielo predstavuje symbiózu neporušenej prírody a ľudskej bytosti, ktorej krehkosť kontrastuje s veľkoleposťou a čistotou domácej krajiny. Autor po formálnej stránke využíva výrazovú silu symetrie podľa stredovej vertikálnej osi, ktorá vnáša do diela monumentálny pokoj. Kompozíciou vystavanou v zmysle gradácie od stredu obrazu smerom do strán Bokšay buduje hĺbku obrazovej plochy a vedie pohľad diváka k modrastým horizontom v zadnom pláne diela.
13 000 €219Voľný predaj
KyticaVincent Hložník - Kytica

Rok: 1944
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 30,5 cm
Značenie: vľavo dole

Zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík o Vincentovi Hložníkovi povedal: „Mal nesmiernu charizmu. Duchovná hĺbka jeho diel je fascinujúca. Jeho dielo sa úplne vymyká zo všetkého, čo u nás vzniklo. Jeho témy, ale aj výtvarné spracovanie majú svetový rozmer.“ Tvorbe Vincenta Hložníka nebolo po tematickej stránke nič cudzie. Venoval sa každodenným udalostiam, symbolickým i duchovným motívom. Ponúkaná práca sa tak trochu vymyká z jeho známejších tém.
10 000 €333Voľný predaj
Krajina s mesiacomJán Ilavský - Krajina s mesiacom

Rok: 1998
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ján Ilavský sa v roku 1986 stal predsedom Komisie maliarstva, sochárstva a grafiky pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave. Venoval sa tiež monumentálnej tvorbe v interiéri a exteriéri. Zatiaľ čo študentské roky sprevádzalo úsilie o realistické zobrazenie skutočnosti, v prvom zrelom tvorivom období, približne v rokoch 1957 — 1962, ozvláštnil svoju tvorbu expresívnou štylizáciou foriem a farebnosťou. Plochy v kompozíciách začal kúskovať a výrazne od seba oddeľovať, v dôsledku čoho postupne vznikali kompozične vyvážene poskladané formy, ktoré časom doviedol až na hranicu geometrickej štylizácie. Jeho tvorbu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia charakterizujú práve tieto kompozičné riešenia na hranici abstraktnej geometrizácie tvarov, ktoré vznikali čiastočne pod vplyvom informelovej maľby a ich povrch je výrazne štruktúrovaný pieskom. Zároveň sa jeho tvorba presunula do polohy štylizácie figúr a zjednodušenia ich tvarov.
1 900 €131Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12