OBRAZY KATEGORIA A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 88 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 ... 5
Názov/popis Cena Návštevy Stav
LežiacaJán Mudroch - Ležiaca

Technika: olej na plátne
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 60 x 85 cm

K dielu je dodané potvrdenie o zapožičaní diela do ateliéru podpísané Prof. Jánom Mudrochom.
10 000 €236Voľný predaj
Chodníkom na lazyMartin Benka - Chodníkom na lazy

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 43 x 66 cm
79 000 €306Voľný predaj
PráčkyJúlius Jakoby - Práčky

Technika: olej na preglejke
Značenie: vľavo dole "Jakoby"
Rozmery: 55,5 x 69 cm
77 000 €243Voľný predaj
Zátišie s krčahomMartin Benka - Zátišie s krčahom

Rok: 1925 - 28
Technika: olej na preglejke
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 36 x 63 cm

Dielo „Zátišie s krčahom “ patrí do prvého vrcholu tvorby Martina Benku (1925 – 28). Sám maliar považoval za zlomové cézanistické obrazy "Ovčiar" a "Práčky pri mlyne v Kiripolci", maľované roku 1919, teda ešte pred druhou oravskou cestou. Nám sa vidí, že za jedno z kľúčových diel by sa mohla označiť aj "Prosba za úrodu" z roku 1920, najmä pre príznačnú pietistickú symboliku, ktorú sprostredkováva už nielen expresia krajiny, ale najmä figurálna stafáž: kľačiaca sedliačka, roľník zo záprahom a v druhom obrazovom pláne náboženská procesia. Dôležité pri tomto obraze je i to, že jeho celková maliarska kultúra, najmä barokovo teatrálna, "čipkovaná" obloha, oveľa jednoznačnejšie a vývinovo preukaznejšie než "Rieka Orava", dosvedčuje súvzťažnosť s Benkovými secesnými, predprevratovými východiskami. Napokon, priamočiara expresivita maliarskeho podania "Rieky Oravy" definitívne a bez pokračovania doznieva v niekoľkých obrazoch nasledujúceho roku (Drevorubači na Fatre, 1921; Jeseň na Spiši, 1921). Neskôr sa ozvala už len epizodicky (Huklievo, 1926), aj to len v súvise s výnimočnosťou, "neslovenskosťou" témy. Jadro Benkovej maľby rokov 1921--1927 (Na zákrute, 1921; Trh v Ružomberku, 1921; Na liptovských holiach, 1922; Do práce, 1922; Hrabačky z Liptovskej Revúcej, 1922; Jar horách, 1923; Za obilím, 1923; Jeseň, 1923; Zvážanie chudobných, 1923; Zo žatvy, 1923; Pri kolíske, 1924; Horský roľník, 1925; Trhačky ľanu, 1925; V žatve pri Ružomberku, 1925; Žatva -- Biely potok, 1925; Na holiach, 1926; Zvážanie sena, 1927; Hviezdoslavovo Bradlo, 1927; Cez rozvodnenú rieku, 1927; V doline, 1927) prezrádza celkom protikladné zámery. ( Zdroj internet: soga )
48 000 €211Voľný predaj
Pod hoľouMartin Benka - Pod hoľou

Rok: 1925 - 1929
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 57 x 47 cm

Dielo „Pod hoľou“ je vzácnym príkladom prechodného obdobia dvadsiatych rokov. V mnohom poukazuje ešte na predprevratovú maľbu (traktácia kvetov v prvom pláne), ale zároveň predpovedá prvé vzopätie k monumentalizačno-heroizačnej obrazovej koncepcii. Z jeho spomienok sa dozvedáme, ako ho už počas prvej oravskej cesty fascinovala veľkoleposť Vysokých Tatier. Benkovej maliarskej ctižiadosti však táto téma nevyhovovala - chýbal mu v nej človek, poľudšťujúca stopa jeho prirodzenej, všednodennej a nie len turistickej prítomnosti. Podľa Mila Urbana sa "neťahal sa do hluchého pásma kosodreviny, medzi holé skaly. Nedobýval nebesia. Zostal len kdesi pod hoľami, pri ornej pôde, pri lúkach, rúbaniskách a hľadal - ľudí." Takúto erbovú krajinu pre svoje maliarstvo našiel až v lete roku 1920, počas cesty na Oravu, Spiš a Liptov, v osobitom tvarovom rytme kulisovito sa vynárajúcich opách vrchov a pod nimi poskladaných úzkych pásov políčok. Maliarsky ho vybrúsil do stále opakovanej typológie výrazne zjednodušenej, rovnako anonymnej ako všeoznačujúcej horskej krajiny. Za východiskový bod Benkovho hľadania obrazovej zostavy "slovenského" sa všeobecne považuje dielo "Na rieke Orave" z roku 1920. Predpovedá najšťastnejšie obdobie maliarovej tvorby rokov 1921--1927, v ktorom Benka zavŕšil pre naše maliarstvo záväzný spôsob dispozície "slovenský človek a jeho svet". Jej štýlovú povahu charakterizoval Karol Vaculík takto: "...postupne sa ustálila na veľkej zjednodušenej lapidárnej forme, na istom princípe heroizácie krajiny a človeka, teda na typických prvkoch monumentalizácie. Jej súčasťou boli aj prostriedky štylizácie, pojem statutárnosti a statickosti. Veľký dôraz sa kládol na kompozíciu, pri ktorej princíp symetrality zápasil s prvkami arytmie a zložitejších, náročnejších kompozičných schém. Napokon treba spomenúť farebnosť. Bola neobyčajne dôležitým prvkom obrazovej skladby. Spočívala v redukcii farebnej škály, v prevalencii sýtych, zemitých tónov okrovej, hnedej, ďalej intenzívnej tmavomodrej, v popolavých tmavočervených tónoch". ( Zdroj internet: soga )
56 000 €274Voľný predaj
KošiceJúlius Jakoby - Košice

Rok: 1932
Technika: olej na plátne
Značenie: vzadu popiska "Jakoby Gy , 1932"
Rozmery: 66 x 48,5 cm
71 000 €196Voľný predaj
Na poliMartin Benka - Na poli

Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 34 x 25 cm
36 000 €280Voľný predaj
Oravský motívVladimír Kompánek - Oravský motív

Technika: olej na preglejke
Značenie: vpravo dole, vzadu
Rozmery: 30 x 40 cm
4 600 €298Voľný predaj
History of loveHistory of love

Olejomaľba, 50x70cm
1 200 €199Voľný predaj
Skutezky Dome 1912Dominik Skutecký - Skutezky Dome 1912

Rozmery 78*67 cm
3 300 €448Voľný predaj
TetkyMilan Laluha - Tetky

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 30,5 x 50,5 cm

Snaha o úprimne pretransformovanie reality do maliarskej formy sa stala charakteristickou črtou generácie Milana Laluhu.Úlohu oporného pilieru zohrala priekopnícka tvorba Paula Cézanna a purizmus FernandaLégera s jeho novým dôrazom na kresebnosť a geometriu, ktoré mimoriadne ovplyvnili najmä Laluhu.Silu skulpturálnosti mohutne vystavaných tvarov si majster skúšal spočiatku na predmetoch dennej potreby (zátišia pozostávajúce z nádob, topánok, kvetov), ktoré mu umožnili precvičiť výtvarnú skratku, rukopis a výraz archaickej predmetnosti. Autor svoje dielo očisťuje od podrobností a budovanie tradičnej obrazovej perspektívy sa pre neho stáva bezpredmetným. Zápas o výtvarnú hegemóniu vyhráva geometrická morfológia, ktorá umožňuje študovať zákonitosti a hranice disciplinovanosti tvaru.
5 500 €1089Voľný predaj
DievčaJan Hála - Dievča

Rok: 1943
Technika: olej na plátne
Značenie: vľavo hore
Rozmery: 45 x 45 cm

Začiatkom tridsiatych rokov povyšuje Jan Hála záujem o svojrázny ženský typ až do akéhosi maliarskeho (i ľudského) vytrženia nad obrazom pracujúceho človeka na monumentálnom pozadí tatranských brál. Prvým z týchto, zväčša veľkoformátových plátien je Rozsievač (1938) a potom nasledujú Ženci (1941), Do poľa (1943), S riečicou (1944), Bielenie plátna (1944), Na priadky (1944), Plenie ľanu (1945), S obedom (1945), Zbieranie zemiakov (1945), Babie leto (1946), Dievča s krčahom (1947), Jarná zem (1947), Dievča s chlebom (1950) a mnohé ďalšie. Hálovo heroické, monumentalizačné vzopätie však bolo sprevádzané akousi jeho lyrizujúcou, maliarskou obdobou, upomínajúcou na inú stránku slovenského mýtu, na východiská národnej romantiky, hľadajúcej ľudský i krajinný „pratvar“, označujúci podstatu povahy národa. A ten sa vždy videl v okrúhlosti, nežnosti, citovosti, malebnosti slovenského človeka i krajiny. Je to skôr metafora než skutočnosť, viac sen, túžba ako realita. Práve preto je predkladaný obraz i ďalšie podobné diela taký príznačný pre Hálovu neskoršiu tvorbu rokov 1931 – 1948 (Dievča v obruse, 1937; Na slniečku. 1937; Starý Gruľka. 1937; Mariška Švihrová, 1938; Ženy z Važca. 1941; Zuzka, 1943; Žena v kacabajke, 1943; Baryšňa, 1943; Stará Kyciačka. 1943; S riečicou. 1943; Vo sviatok, 1944; Dievčatko v kvetoch. 1946; Marka Bocková. 1946; Matka, 1946 a viaceré ďalšie)... ( Zdroj: Internet - JA ).
25 000 €1399Voľný predaj
Pri útekuNikolaj Feďkovič - Pri úteku

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 60 x 80 cm
17 500 €434Voľný predaj
HalaliArnold Peter Weisz-Kubínčan - Halali

Rok: 1941
Technika: olej na plátne, dublované na dreve
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 26,5 x 22,5 cm

Dielo "Halali" je dokladom vrcholnej fázy tvorby umelca, ktorá je jasne definovaná presťahovaním sa z Dolného Kubína do Martina v roku 1934 vďaka kolegovi Milošovi Alexandrovi Bazovskému. Prvé roky boli zlatým obdobím, kedy intenzívne pracoval a tvoril stále v duchu nemeckého expresionizmu, vystavoval, a bol obklopený priateľmi a kolegami. Krátka šťastná etapa bola ukončená v roku 1939 vypuknutím druhej svetovej vojny. Weisz-Kubínčan, ako občan Slovenského štátu, so židovským vierovyznaním, narodený za monarchie, vzdelaný v Budapešti a následne v Berlíne, zažíval roztrieštenie svojej vlastnej identity. Neúnosný boj so sebou samým, spoločensko-politickou situáciou na Slovensku a v celej Európe navodzovalo nepríjemnú až zúfalú atmosféru. Kvôli strachu z deportácie sa nechal pokrstiť, prijal tak meno Peter a na spomienku na milovaný Dolný Kubín prijal prídomok Kubínčan. Tvorbu v plenéri musel v krátkom období vymeniť za tvorbu v ateliéri, čo bola malá izba s jedným malým oknom, stolom, stoličkou a posteľou v rohu. Napokon spolupráca s Maticou Slovenskou, zmena mena a vierovyznania, a skrývanie len na krátko oddialili jeho osud. Ku koncu vojny bol nakoniec odvlečený do koncentračného tábora, kde však okolnosti jeho smrti nie sú dodnes jasné. Lovecké scény ako žánrový námet majú svoje silné postavenie v dejinách umenia od raného novoveku. Prvé zobrazenia loveckých scén nachádzame v tvorbe Petra Arnolda Weisz-Kubínčana už v 30. rokoch 20. storočia, kedy ich zobrazoval ako voľno časovej aktivity a prejav nového životného štýlu. Motív lovu sa však rozšíril v tvorbe nielen Weisz-Kubínčana, ale aj v tvorbe ostatných umelcov pôsobiacich na Orave. Tridsiate roky prinášajú celkový rozmach poľovníctva aj v okolí Turčianskeho Svätého Martina. Weisz-Kubínčan bol sám vášnivým poľovníkom, veľmi dobre poznal oravskú prírodu. Človeka vnímal ako neoddeliteľnú súčasť prírody, čo v žánrových scénach zaznamenával žiarivými farebnými kompozíciami, delivým rukopisom, ktorý dodával dielam dramatický podtón, odkazujúci až k berlínskemu expresionizmu. Diela s motívom lovu však s nástupom nacistickej moci v Európe u Weisz-Kubínčana od začiatku 40. rokov zaznamenávajú očividnú zmenu. Definuje ich čoraz agresívnejší rukopis. Námet sa stal metaforou súdobej spoločnosti a strachu autora. Lov, poľovačka na korisť súvisela s prenasledovaním a „lovením“ židovského obyvateľstva. Ľudské bytosti boli tak odsúdené na smrť a fyzickú likvidáciu. „Z ľudí sa stala štvaná zver.“
Maľbu s názvom „Halali“ možno brať aj ako túžbu autora. Halali, ako poľovnícky termín, znamená poľovnícky popevok alebo trúbenie oznamujúce koniec poľovačky. Autor ako oduševnený poľovník poznal loveckú terminológiu. Krátka pieseň ukončujúca lov je akousi metaforou intenzívnej túžby konca vojny, konca prenasledovania, konca samoty a strachu, a vrátenie sa do šťastného obdobia... ( Zdroj: Internet - PM ).
6 300 €402Voľný predaj
PráčkaMiloš Alexander Bazovský - Práčka

Rok: 1946
Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo hore
Rozmery: 17,5 x 26,5 cm

Značené vľavo hore „MAB". Na zadnej strane autorský štítok s popisom diela a venovanie rukou autora: „Tučiansky sv. Martin, 17. septembra 1949”
Spod štetca Miloša Alexandra Bazovského vyšli diela, ktoré patria k vrcholným prejavom slovenskej kultúry vôbec. Jeho umelecké poznanie bolo kultivované prostredím Budapešti, Prahy, Viedne a výtvarným milieu Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Poľska, Talianska, či Švédska. Nosnou myšlienkou Bazovského priekopníckeho výtvarného prejavu sa stalovyselektovanie nacionálneho motívu. Znaky zosobňujúce archetyp slovenského človeka a slovenskej krajiny sú mocne poznačené umelcovým emotívnym vkladom.Na rozdiel od Benku však Bazovský zotrval pri intímnejšom poňatí maľby a jadrnejšie chápaných motívoch. Jasný kompozičný rozvrh podporuje zreteľné frázovanie dôverných tvarov, zrkadliacich skutočnosť národnej existencie. ( Zdroj: Internet )
9 500 €617Voľný predaj
Dve piesne kozmickéLadislav Guderna - Dve piesne kozmické

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 94,5 x 75 cm
15 000 €346Voľný predaj
Muž v čiapkeLadislav Mednyánszky - Muž v čiapke

Rok: okolo 1890
Technika: olej na plátne
Značenie: neznačené
Rozmery: 44,5 x 36 cm

Dielo pochádza z tzv. Čilskej zbierky, publikované.( Na zadnej strane pečiatka odobrujúca vývoz do Čilskej republiky).

Komplexnú štruktúru obsiahlej tvorby Ladislava Mednyánszkeho si nemožno predstaviť bez kolekcie portrétnych vyobrazení. Špeciálny celok jeho diela tvorí súbor štúdií –hlavne neukončených podobizní. Umelcovým primárnym cieľom sa stalo zvečnenie osobnosti človeka, ktorá sa zračí v jeho tvári. Akonáhle zachytil podobu vystihujúcu esenciu jeho modelu, ostatným prvkom obrazu (napr. šatstvu, pozadiu) už nevenoval pozornosť.Status štúdie ponúkanej maľby potvrdzuje aj spontánnosť štetcového rukopisu vedeného skúsenou rukou.Mednyánszky vytváral štúdie predovšetkým pútavých mužských modelov.
11 000 €978Voľný predaj
TetkaMilan Laluha - Tetka

Rok: 1968
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo hore
Rozmery: 40,5 x 32,5 cm

Výnimočný maliar, kresliar a grafik Milan Laluha sa ako jeden z Galandovcov zaslúžil o „renesanciu moderného výrazu“ po narušení jeho kontinuity v dobe socialistického realizmu. Túto snahu dokladá aj Motív z Mičinej, ktorý znázorňuje pohľad z kopca na dedinské domce ukryté medzi stromami. Za formovaním Laluhovho jedinečného umeleckého programu stáli rezolútne zjednodušenia tradičného vidieckeho motívu do dôraznej farebnej a tvarovej štruktúry. Radikálna pevnosť, miestami až hrubosť razantných guľových, valcových a kubických tvarov má svoj prapôvod v umení Cézanna. Vitálna farebnosť v ostrých kontrastoch celý výjav ešte viac dynamizuje. Ponúkané dielo je príkladom typickej laluhovskej reduktívnej rovnice, ktorou cez morfológiu znakov premieňal slovenskú tradíciu do moderného výtvarného výrazu.
5 400 €1347Voľný predaj
SlovenkaMartin Benka - Slovenka

Technika: kombinovaná technika ceruza, tuš, akvarel
Značenie: vpravo dole Martin Benka
Rozmery: 41 x 26,5 cm

Martin Benka bol výborným kresliarom aj vo vysokom veku, keď odložil štetec a plátno, sústavne kreslil. Sila umelcovho talentu dáva jeho kresbám osobitú výraznosť. Mnohé z nich sú však plnohodnotné umelecké diela, neraz výtvarne čistejšie a objavnejšie ako nasledovné maliarske riešenia. Základným kresliacim nástrojom bola pre Benku ceruzka. Používal aj mastnú kriedu , litografickú kriedu a veľmi často uhol. Základnú kresbu dopĺňal atramentom, pastelom a tušom. V poslednom desaťročí života používal aj guľôčkové pero a atrament.

2 600 €545Voľný predaj
V leseJozef Bendík - V lese

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 49 x 52 cm
Značenie: vpravo dole

650 €340Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 ... 5