Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 195 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10
Názov/popis Cena Návštevy Stav
TatryLászlo Neogrády - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vľavo dole

2 100 €199Voľný predaj
V búrkeIvan Ajvazovskij - V búrke

Technika: olej na plátne
Rozmery: 69 x 91,5 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok.
Aj dielo „V búrke“ patrí medzi špičkové práce významného ruského maliara Ivana Konstantinoviča Ajvazovského. V posledných rokoch nadobudli jeho diela na dražbách hodnotu približne 3,2 milióna dolárov a jeho medzinárodná reputácia rastie. V roku 2007 bol jeho obraz „Američan naloďujúci sa v Gibraltáre“ predaný na aukcii za 2,7 milióna libier, čo bola najvyššia cena na dražbe pre jeho obraz vôbec. Ivan Konstantinovič Ajvazovskij (rus. Иван Константинович Айвазовский; * 29. júl 1817, cárske Rusko – † 5. máj 1900 ) bol ruský maliar arménskeho pôvodu. Bol známy svojimi maľbami morských scenérií, ktoré tvoria viac ako polovicu jeho tvorby. Narodil sa v meste Feodosija na Kryme v chudobnej arménskej rodine. Jeho otec Konstantin bol arménsky obchodník. Vďaka svojmu talentu mohol študovať na školách v Simferopole a neskôr aj na akadémií umenia v Petrohrade. Žil na Kryme (1838-1840) a v Itálii (1840-1844), navštívil Anglicko, Nemecko, neskôr cestoval v Rusku, Blízkom Východe, Afrike a Amerike. Po úspechu v maľbe krajiniek a morských scenérii Ajvazovskij maľoval sériu portrétov krymských prímorských miest. Počas svojej cesty po Európe maľoval viacero obrazov, jeho diela námorných scén mu zaručili dlhotrvajúci obdiv v ruskom vojnovom loďstve. V roku 1845 prijal pozvanie sultána Abdülmecid na priíchod do Istanbulu. Počas rokov 1845-1890 cestoval do tohto mesta ešte osemkrát. Počas jeho dlhého pobytu tu namaľoval viacero obrazov ako dvorný maliar osmanských sultánov Abdülmecida, Abdülaziza a Abdülhamida II. 30 z nich je vystavených v Osmanskom kráľovskom múzeu, múzeu Dolmabahçe a iných tureckých múzeí.
55 000 €187Voľný predaj
ChlapMikuláš Galanda - Chlap

Rok: 1926-28
Technika: gvaš, akvarel na papieri
Rozmery: 25 x 21 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok.
6 500 €364Voľný predaj
Hríb VelikánVladimír Kompánek - Hríb Velikán

Technika: olej na lepenke
Rozmery: 24 x 31 cm
Značenie:

3 500 €147Voľný predaj
Zátišie ruží vo vázeZoltán Palugyay - Zátišie ruží vo váze

Technika: olej na plátne
Rozmery: 47 x 37 cm
Značenie: vpravo dole

Zátišie ruží vo váze malované na zakázku rodine p Obrciana, majiteľa obchodu v Demänovej, kde autor vymieňal svoje diela za potraviny. Dielo pochádza priamo od dedičov.
3 300 €99Voľný predaj
Trh v SolnokuLajos Deak - Ebner - Trh v Solnoku

Technika: olej na plátne
Rozmery: 129 x 89 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €94Voľný predaj
Matka s dieťaťomEdita Spannerová - Matka s dieťaťom

Technika: pastel na papieri
Rozmery: 55 x 20 cm
Značenie: vpravo dole

1 600 €96Voľný predaj
Na pašiJozef Bendík - Na paši

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 38 x 60,5 cm
Značenie: vpravo dole

1 200 €105Voľný predaj
Dievčina z lúkyJán Grotkovský - Dievčina z lúky

Technika: olej na plátne
Rozmery: 42,5 x 34,5 cm
Značenie: vpravo dole

300 €128Voľný predaj
PĺtnikNándor Katona - Pĺtnik

Technika: olej na plátne
Rozmery: 93 x 116,5 cm
Značenie: vpravo dole

Na zadnej strane zápis z pozostalostného konania po autorovi. Koncepcia Katonovej krajinomaľby bola zacielená na uchopenie atmosférickej nálady – jej vizuálneho a farebného špecifika. Nasledujúc príklad Mednyánszkeho nahliadol na problematiku plenéru z nového hľadiska. Realistické podanie posunul smerom k náladovej krajine vypovedajúcej o psychickom rozpoložení jej tvorcu. Rozľahlé tatranské stráne obklopujúce statok v zimný podvečer zhmotňujú lyrickosť, ktorá je ešte potvrdená ladnou osnovou maliarovho rukopisu. Nízko posadeným horizontom v zmysle luministických tendencií autor prenecháva značný priestor zlatistej oblohe, ktorá svojím rozptýleným svetlom mení výraz krajiny a sprostredkúva tíšinu podhorského kraja za večerného súmraku.
4 700 €0Voľný predaj
RímVincent Hložník - Rím

Rok: XII.1948
Technika: gvaš na kartóne
Rozmery: 41 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

8 500 €421Voľný predaj
KrajinaLadislav Mednyánszky - Krajina

Rok: 1915
Technika: olejomaľba
Rozmery: 20,3 x 26 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od Dr. Belláka.
Tvorba Ladislava Mednyánszkeho sa v období po roku 1900 vyznačuje pohrávaním sa s bielym, modrým, sivým a žltým farbivom. Autor si bol vedomý expresívnej hodnoty koloritu vo vzťahu k rozptýlenému svetlu a ich vzájomného vplyvu. Úmyselným usmerňovaním výrazových prvkov umocnil významovosť práce spodobňujúcej horskú stráň s poslednými stopami miznúceho snehu. Majstrova dobre rozpoznateľná delikátna harmónia pigmentov je skombinovaná s dôsledne zbudovanou kompozíciou. S prekvapujúcou intenzitou v krátkych dotykoch nahadzuje ťah vedľa ťahu, aby zachytil drsnú krásu evokujúcu silu emócie a subjektívny stav. Výsledkom je dielo nevídanej farebnej saturácie a realistickej svetelnosti.
17 000 €234Voľný predaj
Rozkvitnuté trnkyMária Medvecká - Rozkvitnuté trnky

Technika: olej na sololite
Rozmery: 20 x 50,5 cm
Značenie: vľavo dole

1 200 €115Voľný predaj
Brezy pri potokuAnton Jasusch - Brezy pri potoku

Rok: okolo 1914
Technika: pastel na papieri
Rozmery: 47 x 63 cm
Značenie: vľavo dole

Obdobie tvorby rokov 1910 - 1914 sa u Jasuscha mení na vášnivý intelektuálny program, podmienený najprv vznikom expresionizmu a neskôr obsahovo naplnený trpkými skúsenosťami reality života. Pôvodné realisticko-impresionistické vzdelanie Jasuscha neuspokojovalo. Hľadal formové prostriedky na uplatnenie čohosi iného, než sú zmyslové dojmy o svete a prírodné nálady. Umožnil mu to kontakt s pohybmi v predvojnovej nemeckej moderne okolo „ Modrého jazdca“, poznanie Munchovho diela a vôbec uvedomenie si perspektív výtvarného expresionizmu. Popri týchto expresionistických kompozíciách, ktoré sú neraz už na pomedzí abstraktného prejavu, má Jasusch súvislý tvorivý vývin v oblasti krajinomaľby a žánru. Ako krajinár je to expresionista so sociálnym humanistickým cítením. Má priebojné obrazy z mestských periférií a z vrchárskych dedín, ktorými zapôsobil na niektorých mladších maliarov, najmä na Bauera a Gwerka. V tomto duchu sa nesie jeho tvorba až do začiatku prvej svetovej vojny.( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“)..
5 600 €333Voľný predaj
Ráno v prístaveIvan Ajvazovskij - Ráno v prístave

Technika: olej na plátne
Rozmery: 71,5 x 116 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok experta z Kijeva.
Dielo „Ráno v prístave“ patrí medzi špičkové práce významného ruského maliara Ivana Konstantinoviča Ajvazovského.
Ivan Konstantinovič Ajvazovskij (rus. Иван Константинович Айвазовский; * 29. júl 1817, cárske Rusko – † 5. máj 1900 ) bol ruský maliar arménskeho pôvodu. Bol známy svojimi maľbami morských scenérií, ktoré tvoria viac ako polovicu jeho tvorby. Narodil sa v meste Feodosija na Kryme v chudobnej arménskej rodine. Jeho otec Konstantin bol arménsky obchodník. Vďaka svojmu talentu mohol študovať na školách v Simferopole a neskôr aj na akadémií umenia v Petrohrade. Žil na Kryme (1838-1840) a v Itálii (1840-1844), navštívil Anglicko, Nemecko, neskôr cestoval v Rusku, Blízkom Východe, Afrike a Amerike. Po úspechu v maľbe krajiniek a morských scenérii Ajvazovskij maľoval sériu portrétov krymských prímorských miest. Počas svojej cesty po Európe maľoval viacero obrazov, jeho diela námorných scén mu zaručili dlhotrvajúci obdiv v ruskom vojnovom loďstve. V roku 1845 prijal pozvanie sultána Abdülmecid na priíchod do Istanbulu. Počas rokov 1845-1890 cestoval do tohto mesta ešte osemkrát. Počas jeho dlhého pobytu tu namaľoval viacero obrazov ako dvorný maliar osmanských sultánov Abdülmecida, Abdülaziza a Abdülhamida II. 30 z nich je vystavených v Osmanskom kráľovskom múzeu, múzeu Dolmabahçe a iných tureckých múzeí. K roku 2006 nadobudli jeho diela po dražbách hodnotu približne 3,2 milióna dolárov a jeho medzinárodná reputácia rastie. 14. júna 2007 bol jeho obraz „Američan naloďujúci sa v Gibraltáre“ predaný za 2,7 milióna libier, čo bola najvyššia cena na dražbe pre jeho obraz vôbec.
220 000 €158Voľný predaj
Figurálna scénaJúlius Flaché - Figurálna scéna

Rok: okolo 1930
Technika: olej na plátne
Rozmery: 53 x 44,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od Mgr. Kataríny Beňovej, PhD.
2 000 €126Voľný predaj
Žena a mužMilan Paštéka - Žena a muž

Rok: 1976
Technika: tempera na papieri
Rozmery: 19 x 29 cm
Značenie: vpravo dole

1 700 €125Voľný predaj
KompozíciaAlbín Brunovský - Kompozícia

Rok: 1970
Technika: litografia na papieri
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vpravo dole

1 050 €99Voľný predaj
Stromové zátišieKarol Csákó - Stromové zátišie

Rok: 1982
Technika: olej na plátne, dublované
Rozmery: 31 x 27,5 cm
Značenie: vpravo hore

2 300 €53Voľný predaj
KrajinaMária Medvecká - Krajina

Technika: olej na sololite
Rozmery: 20 x 50,5 cm
Značenie: vľavo dole

1 200 €78Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10