Cenník

Vystavenie položky v systéme eAntik.sk Zdarma

Provízia prevádzkovateľa z predajnej ceny, hradená predávajúcim, avšak v minimálnej výške 30 eur.
(Výška minimálnej provízie 30 eur je platná od 1.3.2016)

22,00%
Provízia prevádzkovateľa z predajnej ceny v on-line aukcii , hradená kupujúcim 15,00%

Údaje pre úhradu zakúpeneho tovaru po vyrozumení pracovníkom eAntik:

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Názov konta: Darte - Aukčná spoločnosť s.r.o.
Číslo konta: 2620019350 / 1100
Variabilný symbol: Vaše užívateľské číslo (ID)
Detail platby: meno autora, resp. číslo položky
IBAN CODE: SK6711000000002620019350
SWIFT CODE: TATRSKBX