MÚZEUM ANNY LESZNAI ZÍSKALO ZBIERKU 120 DIEL J.T.MOUSSONA 
Potešíme zberateľov jeho diel. Je známe, že významný zemplínsky maliar Jozef Teodor Mousson od roku 1911 pôsobil ako učiteľ v Michalovciach. Takmer okamžite začal navštevovať aj Hrušovský kaštieľ a jeho grófku – vtedy už svetoznámu maliarku Annu Lesznai. Vytvoril tu množstvo svojich diel s témou Nižného Hrušova. Po 110 rokoch získalo múzeum Anny Lesznai aj doposiaľ nepublikovaný osobný skicár majstra Moussona, ktorý obsahuje 120 portrétov ľudí z okolia umelca. Všetky kresby majú rozmer 63 x 48 cm. Momentálne pracovníci nášho múzea pracujú na identifikácii portrétovaných osôb z dobových fotografii rodiny umelca a následne pripravia autorskú výstavu všetkých 120 diel. V spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE bude po ukončení výstavy celá zbierka ponúknutá na predaj vo VIP aukcii umenia DARTE. Info: 0905 356 921 

Inšpirácia

ZápasníciAnton Jasusch - Zápasníci
Číslo položky: 123015


Cena: 7 800 €
SpojenciVincent Hložník - Spojenci
Číslo položky: 122964


Cena: 1 800 €
Pod hoľouMartin Benka - Pod hoľou
Číslo položky: 123030


Cena: 39 500 €
DvajaMilan Laluha - Dvaja
Číslo položky: 122979


Cena: 4 800 €
ZátišieJuraj Collinásy - Zátišie
Číslo položky: 119012


Cena: 3 500 €
PlesoAnton Jasusch - Pleso
Číslo položky: 119019


Cena: 46 000 €

Naše aktivity