Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Hrabačka
Hrabačka
Aktuálna cena:
1 100 €
Husiarka
Husiarka
Aktuálna cena:
1 200 €
Jesenná krajina
Jesenná krajina
Aktuálna cena:
100 €
Spišský hrad
Spišský hrad
Aktuálna cena:
200 €
Domčeky
Domčeky
Aktuálna cena:
350 €

Inšpirácia

Milan Laluha - Ujkovia
Ladislav Mednyánszky - Zhromaždenie
Eugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Potok
Mária Medvecká - Na samote
Ľudovít Csordák - Les
Mikuláš Galanda - Chlap