Obchodné podmienky

Návod

 

Vážení zákazníci,

Radi by sme Vás informovali o aktualizácii Obchodných podmienok eAntik.sk a ArtConsulting.sk.

Úplné znenie nových Obchodných podmienok eAntik.sk a Art Consulting sú Vám k dispozícii v tejto sekcii – Obchodné podmienky.

Pozorne si prečítajte Obchodné podmienky. Nájdete v nich užitočné informácie o spôsobe a podmienkach nákupu, či predaja umeleckých diel na www.eantik.sk www.artconsulting.sk . V prípade otázok nám napíšte , radi Vám pomôžeme.

Obsah:

  1. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

  2. REGISTRÁCIA, POSTAVENIE UŽÍVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

  3. SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU, REKLAMÁCIA

  4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  5. AUTORSKÉ PRÁVA

  6. PRAVIDLÁ ONLINE AUKCIE

eANTIK.sk

Artconsulting.sk

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

 

Prevádzkovateľom serveru eAntik.sk je DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov, Hlavná 333, IČO: 36844004, DIČ: 2022456216, IČ DPH: SK2022456216.

Odborným garantom serveru eAntik.sk je Dr. Krajňák Jaroslav, renomovaný obchodník s umením, súdny znalec na starožitnosti a pravosť umeleckých diel a konateľ Aukčnej spoločnosti Darte.

Server eAntik je zameraný na sprostredkovanie predaja a nákupu predovšetkým predmetov starých, predmetov kultúrnej hodnoty alebo predmetov, ktoré sa svojou povahou predmetom kultúrnej hodnoty blížia. Prevádzkovateľ svojim užívateľom ponúka dva spôsoby obchodu: voľný predaj a online aukciu.

Výhodou obchodovania cez www.eantik.sk je to, že každý u nás zaregistrovaný produkt bude okamžite ponúknutý našim evidovaným klientom v celej Európe. Ich počet k dnešnému dňu prevyšuje číslo 20 000. Pritom neberieme do úvahy náhodných denných návštevníkov serveru. Za sprostredkovanie predaja si účtujeme províziu 22 % z vyplatenej sumy, avšak v minimálnej výške 30 eur.

Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Nejde iba o starožitnosti, ale aj o výtvarné umenie od baroka až po súčasných aj začínajúcich autorov.

Registrácia predmetu na predaj alebo kúpu je veľmi jednoduchá : cez stránku www.eantik.sk Vysvetlená je v ďalšej časti pokynov. U klientov, ktorí nemajú internet, urobí po vzájomnej dohode registráciu náš technik. Spojíte sa s ním telefonicky (+421 905 959 101), alebo navštívite sídlo eAntik.sk v Nižnom Hrušove na Hlavnej 333. Podobne je to v prípade, ak z predmetu nemáte fotografiu alebo neviete určiť jeho cenu.

 

 

Kontakt:


Prevádzkovateľ:

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. 
Nižný Hrušov 333
094 22
Slovenská republika
Tel: +421 905 356 921, +421 905 959 101
Email: dartesro@dartesro.sk

IČO: 36844004 
DIČ: 2022456216
IČ DPH: SK2022456216

Číslo účtu: 2620019350 / 1100

Web: www.eantik.sk
E-mail : eantik@eantik.sk

 

Odborný garant::
DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. 
Dr. Jaroslav Krajňák

Web: www.dartesro.sk
E-mail : dartesro@dartesro.sk

 

 

Prevádzkovateľom serveru Artconsulting je DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov, Hlavná 333, IČO: 36844004, DIČ: 2022456216, IČ DPH: SK2022456216.

Stránka Artconsulting je zameraná na sprostredkovanie predaja a nákupu umeleckých diel súčasných slovenských aj zahraničných autorov.

Výhodou obchodovania cez www.artconsulting.sk je to, že každý u nás zaregistrovaný produkt bude okamžite ponúknutý našim evidovaným klientom v celej Európe. Za sprostredkovanie predaja si účtujeme províziu 22 % z vyplatenej sumy, avšak v minimálnej výške 30 eur..

Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Ide o moderné a súčasné umenie od začínajúcich až po renomovaných autorov.

Registrácia predmetu na predaj alebo kúpu je veľmi jednoduchá : cez stránku www.artconsulting.sk. Vysvetlená je v ďalšej časti pokynov. U klientov, ktorí nemajú internet, urobí po vzájomnej dohode registráciu náš technik. Spojíte sa s ním telefonicky (+421 905 959 101), alebo navštívite sídlo eAntik.sk v Nižnom Hrušove na Hlavnej 333. Podobne je to v prípade, ak z predmetu nemáte fotografiu alebo neviete určiť jeho cenu.

 

Kontakt :

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. 
Nižný Hrušov 333
094 22
Slovenská republika
Tel: +421 905 356 921, +421 905 959 101
Email: dartesro@dartesro.sk

IČO: 36844004 
DIČ: 2022456216
IČ DPH: SK2022456216

Číslo účtu: 2620019350 / 1100


Web: www.artconsulting.sk
E-mail : artconsulting@artconsulting.sk

 

POSTAVENIE PREVÁDZKOVATEĽA

na obsah


REGISTRÁCIA, POSTAVENIE UŽÍVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

UŽÍVATEĽ

PRINCÍP REGISTRÁCIE

POSTAVENIE PREDÁVAJÚCEHO

CHARAKTER PONÚKANÉHO TOVARU

 

DORUČENIE TOVARU PREDÁVAJÚCIM

POSTAVENIE KUPUJÚCEHO

KUPUJÚCI

ASISTOVANÝ PREDAJ

K asistovanému predaju dochádza v prípade, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý alebo nákladný. Odoslanie alebo predanie tovaru kupujúcemu potom zaisťuje predávajúci sám.

Keď kupujúci v systéme eAntik.sk, Art Consulting.sk potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do druhého pracovného dňa bude kontaktovaný pracovníkom eAntik.sk, a to telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom jednania pracovníka eAntik.sk s kupujúcim je dohoda o spôsobe úhrady tovaru na účet prevádzkovateľa, kde platba zotrvá do tej doby, až kupujúci riadne prevezme tovar od predávajúceho.

O kúpe predmetu prevádzkovateľ bez odkladu informuje predávajúceho a vyzýva ho k rezervácii tovaru do doby, než kupujúci uhradí cenu predmetu a obchod bude možné dokončiť.

Akonáhle prevádzkovateľ dostane od kupujúceho platbu za tovar, okamžite vyzýva obe strany – predávajúceho a kupujúceho - k predaniu tovaru. K tomu im poskytuje vzájomné kontakty, tj. e-mailovú adresu, prípadne telefón, vždy len údaje užívateľom k tomu účelu poskytnuté v registračnom formulári. Povinnosť prvého kontaktu je na strane predávajúceho.

Predávajúci, resp. kupujúci je povinný po odovzdaní, resp. prevzatí tovaru, informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa, a to telefonicky na čísle +421 905 959 101 , e-mailom na adresu eantik@eantik.sk alebo osobne. Pre predávajúcich a kupujúcich položiek z moderného umenia - Artconsulting vyplýva povinnosť po odovzdaní, resp. prevzatí tovaru, informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa, a to telefonicky na čísle +421 905 959 101, e-mailom na adresu artconsulting@artconsulting.sk alebo osobne. Potvrdenie o prevzatí tovaru kupujúcim je potom podnetom pre prevod čiastky za tovar zníženej o sprostredkovateľskú províziu na účet predávajúceho.

na obsah


NAKUPOVANIE – VOĽNÝ PREDAJ

 

1. VOĽNÝ PREDAJ

Pokiaľ ste už registrovaný, položky označené ako VOĽNÝ PREDAJ môžete kúpiť okamžite. Platí časová priorita - "kto skôr príde, ten položku získa".

 

2. KUPUJEM

Pre zakúpenie položky musíte odkliknúť tlačítko KUPUJEM , ak nie ste prihlásení, systém Vás vyzve k prihláseniu. Následne je potrebné do príslušných koloniek vyplniť vaše užívateľské meno a heslo. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, je potrebné sa zaregistrovať. Kliknutím na tlačítko KUPUJEM zadávate pokyn systému, aby položku rezervoval vo váš prospech. Každé kliknutie na tlačítko KUPUJEM je podmienené potvrdením tohoto úkonu záväzným potvrdením kúpy. Zároveň sa zaväzujete uhradiť jej cenu.

3. REZERVOVANÉ

Ak kupujúci odklikne tlačítko KUPUJEM, systém položku označí ikonkou REZERVOVANÉ. Položka je takto značená do doby, kým je obchod uzavretý. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu predaj neuskutočnil, ikonka REZERVOVANÉ je zrušená a položka zostáva ďalej v ponuke voľného predaja.

4. PREDANÉ

Pokiaľ je obchod uzavretý, je položka ešte niekoľko dní na serveri vystavená a označená ikonkou PREDANÉ. Už ju nie je možné kúpiť.

5. NOVÉ

Položky, ktoré sú vystavené v ponuke Art Consultingu a eAntik.sk ešte len 1. týždeň, sú označené ikonkou NOVÉ.

6. NÁVŠTEVY

Ikonka NÁVŠTEVY umiestnená v detaile položky vyjadruje, koľkokrát položka zaujala užívateľov serveru eAntik.sk a Art Consultingu natoľko, že si otvorili detailný popis položky.


SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU, REKLAMÁCIA

Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho.

Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, krehkosti alebo ceny tovaru, tak i z hľadiska vzdialenosti medzi predajcom, kupcom a kanceláriou eAntik.sk, resp. Art Consultingu. Pracovníci eAntik.sk , Art Consulting však kupujúcim i predávajúcim vždy dohodnú najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania tovaru.

1. SPÔSOBY PLATBY ZA ZAKÚPENÝ TOVAR

a1) BANKOVÝ PREVOD - eAntik.sk

Cenu za tovar uložený v kategórii eAntik - Starožitnosti - voľný predaj , resp. online aukcia môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa eAntiku:
číslo účtu 2620019350 / 1100 ,Tatra banka, a.s., Vranov nad Topľou.
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník eAntik.sk.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

a2) BANKOVÝ PREVOD - Art Consulting

Cenu za tovar uložený v kategórii Art Consulting - Moderné umenie môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa Art Consultingu:
číslo účtu 2620019350 / 1100 ,Tatra banka, a.s., Vranov nad Topľou.
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník Art Consulting.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

b) PLATBA V HOTOVOSTI

Cenu za tovar môžete uhradiť v hotovosti na adrese prevádzkovateľa eAntik.sk a Art Consultingu:
eAntik.sk – Nižný Hrušov 333
Art Consulting.sk - Nižný Hrušov 333

K hotovostnej platbe musíte vedieť svoje číslo užívateľa a číslo kupovanej položky.

c| PLATBA KARTOU 

Platba cez POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Platí pre položky vo voľnom predaji, ktoré su skladom ihneď k odberu.

2. SPÔSOBY DORUČENIA ZAKÚPENÉHO TOVARU

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia tovaru vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
Medzi možnosti doručenia patrí:
- doručenie kuriérom
- po dohode s prevádzkovateľom si predmet môžete vyzdvihnúť aj osobne na adrese prevádzkovateľa

Pri zvolení kuriérskej služby preprava po Slovensku trvá do 2 dní. Kupujúci si môže zvoliť inú dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci. Výška nákladov sa vyrátava individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, miesta určenia a spôsobu prepravy. Cenu doručenia kuriérom Vám vždy vopred oznámi prevádzkovateľ. V prípade vyskytnutia problému s doručením predmetu asistent eAntik.sk alebo Art Consultingu Vás bude kontaktovať emailom alebo telefonicky.

3. REKLAMÁCIA

Reklamácie tovaru či služieb sú vybavované telefonicky na 0905 959 101, resp. emailom na eantik@eantik.sk. 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


AUTORSKÉ PRÁVA


PRAVIDLÁ AUKCIE

Tabuľka prihodení:

AKTUÁLNA CENA PRIHODENIE
do 100 EUR 10 EUR
do 500 EUR 20 EUR
do 1 000 EUR 50 EUR
do 3 000 EUR 100 EUR
do 5 000 EUR 200 EUR
do 10 000 EUR 500 EUR
do 20 000 EUR 1 000 EUR
do 50 000 EUR 2 000 EUR
do 150 000 EUR 3 000 EUR
od 150 000 EUR 10 000 EUR

SPÔSOB PLATBY ZA VYDRAŽENÉ PREDMETY

PROVÍZIA PREVÁDZKOVATEĽA V ONLINE AUKCII

Vydražiteľ hradí prevádzkovateľovi aukčnú províziu +15 % ku konečnej cene vydraženého predmetu.

Informácie o účte:

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Názov konta: Darte - Aukčná spoločnosť s.r.o.
Číslo konta: 2620019350 / 1100
Variabilný symbol: Vaše užívateľské číslo (ID)
Detail platby: meno autora, resp. číslo položky
IBAN CODE: SK6711000000002620019350
SWIFT CODE: TATRSKBX

Platba musí byť uskutočnená najneskôr do 10 dní od dňa predaja! Zakúpené predmety budú vydané hneď po zaplatení. Kupujúci dostane "potvrdenie o zaplatení ". Možnosť zaslania diel na miesto určenia kuriérom na náklady kupujúceho.

 

SÚBORY COOKIES

 

ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach online aukčného portálu prevádzkovateľa v deň registrácie a uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy. Registráciou na tejto internetovej stránke má kupujúci zároveň právo na prihlásenie sa do užívateľského účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa  www.eantik.sk, www.artconsulting.sk, www.dartesro.sk. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10. mája 2018.

 

na obsah