Jozef Bokšay - Hucuľka

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 140637
Počet návštev:866
Rok: 1951
Značenie: vpravo dole, vľavo hore aj s datovaním 1951
Rozmery: 100 x 66 cm
Cena: 19 000
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne

Téma Huculov, tanečníc, ale aj portréty rodiny a blízkych priateľov, tvoria nezanedbateľnú časť tvorby Jozefa Bokšaya. J. Bokšay s obľubou maľoval portréty ľudí, s ktorými trávil spoločné chvíle.Bolo o ňom známe, že tieto diela im hneď aj venoval . Aj v týchto dielach však zadokumentoval tak ľudovú krásu krojov tamojšieho etnika , ako aj vzácne medziľudské vzťahy spoločenskej komunity. Vo všetkých jeho prácach s figurálnou tématikou dodržiava techniku i farebnosť pre neho typickú. Jozef Bokšay maľoval aj tieto témy „ dľa duši “ ( veľmi známe sú jeho podobné diela : Portrét Vološčuka, Portrét kňažnej, Dievča v kroji, Moja vnučka, Hucul, Na polonine... ) . Všetky tieto diela majú veľkú historicko-dokumentačnú funkciu a pravdaže aj fantastickú – realistickú farebnosť, ktorú sa snažia dosiahnúť všetci jeho následnici a ktorá je typická pre celú ukrajinskú školu maliarskeho umenia dodnes. Nikdy sa nebál kombinácie ostrých farieb , ktoré sú práve pre zakarpatské maľby veľmi typické. V konečnom dôsledku jeho práce pôsobia optimisticky - až ukľudňujúco a perfektne zvládnutý koloryt i technika témy aj v tomto diele jasne dokazuje, že ide o špičkového umelca neorealizmu.

Jozef Bokšay
Zobraziť signatúry

(1891-1975)
Dátum narodenia: 2.10.1891
Miesto narodenia: Kobylecká Poľana (Ukrajina)

Jozef Bokšay (Josip Josipovič) sa narodil 2. októbra 1891 v Kobyleckej Poľane na Ukrajine, zomrel 2.10.1975 v Užhorode.

Jozef Bokšay bol od roku 1918 profesorom kreslenia a geometrie na štátnom reálnom gymnáziu v Užhorode. Popri profesúre sa v plnom rozsahu venoval maliarstvu a kresleniu. Výtvarné vzdelanie získal na akadémií v Budapešti. Študijné cesty podnikol do Talianska, Nemecka, Viedne a Paríža. Vystavoval aj v Prahe (1926), v Brne (1928). Venoval sa maľovaniu kaplniek v Užhorode. V jeho tvorbe dominuje krajinomaľba Podkarpatskej Rusi s pestrým farebným koloritom, ktorý navodzuje optimizmus a vitálnosť. Myslel aj na budúcnosť podkarpatského umenia, preto spolu s ďalším významným maliarom tej doby Vojtechom Erdélyim založili v roku 1927 v Užhorode Verejnú školu maľovania. Inštitúcia za krátky čas vychovala celý rad umelcov podkarpatskej maliarskej školy. Bokšay bol vedúcou osobnosťou aj v Spolku výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi založenom v roku 1931. Po vojne si – napriek sťaženým podmienkam a tlaku sovietskeho oficiálneho umenia presadzujúceho socialistický realizmus – dokázal zachovať osobitú autonómiu umelca vo svojom krajinárstve. Jeho diela sú umiestnené aj v Treťjakovskej galérii. Pôsobil aj ako pedagóg na užhorodskej Škole úžitkového umenia a v Ústave úžitkového a dekoratívneho umenia vo Ľvove. Bol zvolený za člena Akadémie umení ZSSR. Najznámejšie obrazy: Jeseň na Uhu, Jesenná nálada, Pred západom slnka, Drevený kostolík v Jasini, Ježiš s deťmi. V jeho tvorbe dominuje farebnosť a prelínanie pestrých farieb. (Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 16).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. BOKŠAYA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
40 000 eur - Stretnutie.Olej na plátne, 136 x 196 cm, 2011 )
700 000 Sk - Pri píle. Olej na plátne, 59x79 cm. (DARTE -14.12.2008)
550 000 Sk - Prebúdzanie jari. Olej na plátne, 62x77 cm. (DARTE -10.12.2006)
450 000 Sk - Pri dedine. Olej na plátne, 72x92 cm. (DARTE - 10.12.2006)

Autorove diela v priamom predaji

Užhorodský parkUžhorodský park
Číslo položky: 96179
Voľný predaj

Cena: 13 000 €
Pri potokuPri potoku
Číslo položky: 106405
Voľný predaj

Cena: 4 900 €
Portrét synaPortrét syna
Číslo položky: 143222
Voľný predaj

Cena: 850 €
Portrét synaPortrét syna
Číslo položky: 143221
Voľný predaj

Cena: 990 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 94859
Voľný predaj

Cena: 9 500 €
HucuľkaHucuľka
Číslo položky: 140637
Voľný predaj

Cena: 19 000 €