Zsigmond Pál Nagy - Pri zbere melónov

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 94112
Počet návštev:856
Cena: 250
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie:

Zsigmond Pál Nagy
Zobraziť signatúry

(1896-1859)
Miesto narodenia: Hajdúböszörmény

Pálnagy Zsigmond sa už ako malý chlapec pod vedením Jenő Királya učil umeniu v svojom rodnom meste. Neskôr, zrejme ako šestnásťročný v roku 1912/1914 nastúpil na Umelecko-priemyslovú školu, kde sa jeho učiteľmi stali Géza Udvary a Ignác Ujváry. Od roku 1919 krátko navštevoval Hlavnú umelecko-priemyslovú školu aj vo Viedni. V období medzi rokmi 1919 a 1924 sa vzdelával v Taliansku (Florencia, Miláno, Rím, Neapol) a Francúzsku (Paríž). V Taliansku prešiel školením u majstra Talloneho a vo Francúzsku pracoval v závode na mozaiky Maume. V roku 1924 sa vrátil do Hajdúböszörmény, potom medzi rokmi 1928 – 1935 viedol vlastnú dielňu v Debrecíne. V 50. rokoch pôsobil vo viacerých výtvarných združeniach (napr. Tiszántúli Szépmíves Céh). Vďaka dobre rozvinutým technickým schopnostiam mohol rýchlo vytvárať umelecké diela s podobnými témami i kompozíciami, čím zabezpečil trh s umením. V Zsigmondových dielach sa do značnej miery objavujú predovšetkým sociálne námety.

Autorove diela v priamom predaji

Pri zbere melónovPri zbere melónov
Číslo položky: 94112
Voľný predaj

Cena: 250 €