Stanislav Bubán - Stretnutie

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 75733
Počet návštev:2916
Cena: 1 200
Kupujem
Popis

Rok: 1987
Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Olejomaľba zobrazujúca stretnutie človeka sediaceho v tráve a zvieraťa skrývajúceho sa v kroví zaujme svojím námetom i jeho pojednaním. Stanislav Bubán sa vyžíva vo figurálnych motívoch a tradičných, či súčasných príbehoch. Realitu sa usiluje podať jasne, bez prehnanej výtvarnosti, no vždy s pôsobivým umeleckým účinkom, čo možno vidieť aj v jeho Stretnutí. Ostrý kontrast svetla a farieb ukazuje príbeh tak, ako ho vidí samotný autor. Osobitý rukopis diela, v ktorom rozbrázďuje povrch maľby skupinami súbežných ťahov poukazuje na umelcovu zručnosť a zároveň neviazanosť.

Stanislav Bubán
Zobraziť signatúry

(1961-)
Dátum narodenia: 5.5.1961
Miesto narodenia: Sečovce

Stanislav Bubán sa narodil 5. mája 1961 v Sečovciach.

Je synom známeho maliara Štefana Bubána. Patrí medzi profilové maliarske osobnosti 80-tych rokov. V rokoch 1980-1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení na Oddelení monumentálnej maľby (prof. Lehotská). Patril do voľného generačného zoskupenia (S. Bubánová, D. Brunovský, I. Csudai, D. Jurkovič, L. Terén, J. Šramka), ktoré v druhej polovici 80-tych rokov do slovenského výtvarného umenia vnieslo vtedy aktuálnu postmodernu. Prvé obdobie jeho tvorby bolo spojené s neoexpresionistickou štylizáciou novej maľby. Jeho tvorba prešla prirodzeným vývojom a koncom 80-tych rokov sa priblížil k abstrahujúcej štylizácii. Tieto tendencie vyvrcholili v krajnej polohe abstrakcie, v cykle monochrómnych čiernych malieb. V súčasnosti je jeho prejav skôr odpoveďou na gýčový svet obrazov okolo nás. Autor sa vracia k starým maliarskym technikám a námetom. Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na AVU v Prahe bol v roku 2002 menovaný docentom. V roku 1996 získal cenu Ex Aequo v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a je rezidentom Cité Internationale des Paris. Vystavoval na mnohých výstavách doma a v zahraničí, prestížnych prehliadkach International Festival de la Peinture v Cagnes sur Mer (Francúzsko,1996); 5th International Cairo Biennal v Káhire (Egypt, 1994). Treba ešte pripomenúť, že Bubánová generácia bola veľmi poznačená zmenou režimu a autor patrí k pár výtvarníkom, ktorí vytrvali a z umeleckej scény sa nevytratili.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 24).

Autorove diela v priamom predaji

StretnutieStretnutie
Číslo položky: 75733
Voľný predaj

Cena: 1 200 €
OknoOkno
Číslo položky: 67234
Voľný predaj

Cena: 1 500 €
LežiacaLežiaca
Číslo položky: 65845
Voľný predaj

Cena: 1 900 €