Walther H. J. Smeitink-Mühlbacher - Abstrakcia I.

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 65359
Počet návštev:3620
Cena: 540
Kupujem
Popis

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 55 x 27 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 85 x 62 cm.

Walther H. J. Smeitink-Mühlbacher
Zobraziť signatúry

(1963-)
Dátum narodenia: 1963
Miesto narodenia: Doetinchem ( Holandsko)

V rokoch 1980-1985 absolvoval v Nijmegene vzdelanie v odboroch umelecké remeslo, dejiny umenia a textilná tvorba. Po absolutóriu pôsobil až do roku 1993 ako odborný učiteľ na Grafickom lýceu v Utrechte.Od roku 1994 pôsobí ako profesionálny výtvarník, vydavateľ, umelecký poradca a kurátor výstav. Doteraz pripravil bezmála sto samostatných výstav v rôznych holandských mestách, ale aj v Nemecku a Česku. Ešte bohatšia je účasť tohto mimoriadne plodného a komerčne úspešného autora na kolektívnych výstavách a projektoch moderného umenia v spomenutých krajinách. Na Slovensku absolvoval už tretíkrát Sninsky festival, ktorý považuje za mimoriadne podnetný a inšpiratívny.

Autorove diela v priamom predaji

Abstrakcia I.Abstrakcia I.
Číslo položky: 65359
Voľný predaj

Cena: 540 €