Eugen Krón - Portrét ženy

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 65340
Počet návštev:3074
Cena: 370
Kupujem
Popis

Technika: uhoľ na papieri
Datovanie: 1960
Rozmery: 30 x 22 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované.

Eugen Krón
Zobraziť signatúry

(1882-1974)
Dátum narodenia: 1882
Miesto narodenia: Sobrance

Eugen (Jenő) Krón sa narodil 1. mája 1882 v Sobranciach, zomrel 7. januára 1974 v Budapešti.

Mladý Eugen Krón sa spočiatku vyučil za litografa v Rieglerovom litografickom ústave v Budapešti. Neskôr od roku 1907 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. V. Olgyai, t. Zemplényi, F. Ballo). Po revolúcii, ktorou padla Maďarská republika rád v roku 1919, emigroval do Košíc s pôvodným zámerom dostať sa do Nemecka. Na podnet riaditeľa košického múzea, Dr. J. Poláka, prijal ponuku zostať v meste a založil tu súkromnú kresliarsko-grafickú školu v roku 1921. Jeho 3. mája 1921 vo Východoslovenskom múzeu štartujúca umelecká škola mala tri odbory: kresliarsky a maliarsky kurz pre pokročilých, kurz pre umelecký priemysel a textilné návrhy a nedeľný kurz kreslenia. Z asi šesťdesiatich absolventov školy vyšli mnohí poprední predstavitelia domáceho a zahraničného umenia. Ostal v Košiciach celých šesť rokov. Napriek tomu, že ho pedagogická práca časovo a fyzicky vyčerpávala, jeho grafická tvorba bola veľmi rozmanitá. V roku 1921 vydáva cyklus 12 litografií Zo starých Košíc. Cyklus Tvorivý duch z roku 1925 plne vystihuje Krónovú tvorbu tohto obdobia, zameranú na človeka. Podľa vyjadrenia Króna to bolo najplodnejšie tvorivé obdobie v jeho živote. Jeho grafické cykly Človek, Tvorivý duch a Muž slnka sú aj v medzinárodnom meradle popredné grafické diela. Popri cykloch vytvára aj pohľady na stavebné pamiatky Košíc. V roku 1927 vytvára Krón predvolebný plagát KSČ, čím jasne dokazuje jeho politické presvedčenie. V roku 1927 škola ukončila činnosť a nasledujúci rok odchádza do Milána. V roku 1938 sa nakrátko vracia do Košíc, kde sa usiluje o obnovenie činnosti školy. V čase nacistickej okupácie je však odvedený do koncentračného tábora, z ktorého je v roku 1943 oslobodený. Vracia sa opäť do Talianska. V roku 1956 odchádza do Budapešti, kde aj dožil.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 140).

Autorove diela v priamom predaji

PostavyPostavy
Číslo položky: 64972
Voľný predaj

Cena: 380 €
Portrét ženyPortrét ženy
Číslo položky: 65340
Voľný predaj

Cena: 370 €
Krón Eugen (Jeno) - V košickej hutiKrón Eugen (Jeno) - V košickej huti
Číslo položky: 139347
Voľný predaj

Cena: 450 €