Július Barta - Krajina

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 123300
Počet návštev:234
Cena: 250
Kupujem
Popis

Názov diela: Krajina
Technika: olej na plátne, dublované
Rok: 1970
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 50 x 35 cm

Július Barta
Zobraziť signatúry

(1922 - )
Dátum narodenia: 23.11.1922
Miesto narodenia: Štúrovo

Akademický maliar, zaslúžilý umelec Július Barta, pre priateľov a známych GYULA, sa narodil v Parkane t.j. v Štúrove 23. novembra 1922. Štúdium ukončil v Bratislave. Mal množstvo výstav na Slovensku, ale i vo svete.

Július Barta je svedkom i kronikárom a často aj spoluautorom prerodu našej krajiny, konkrétne južného Slovenska, z polofeudálneho spoločenstva do podoby súčasnej modernej a vyspelej spoločnosti.

V 60. rokoch boli pre neho charateristické geometrické formy, neskôr sa vrátil ku realistickejšej krajinomaľbe. Zaujímal sa aj o nástennú tvorbu.

Jeho priemyselné motívy podchytené výtvarnou rečou ale aj komorná a ilustračná tvorba poskytujú možnosť porovnávať a hodnotiť premeny doby. Pre Bartu Južné Slovensko a jeho blízka domovina podunajská nížina boli vždy ornou pôdou do ktorej po dlhé roky Barta sial zrnká nevšedného výtvarného talentu.

Vyhral mnoho ocenení a viaceré jeho diela sa nachádzajú v slovenských múzeách.

Autorove diela v priamom predaji

Slatinské lúkySlatinské lúky
Číslo položky: 102117
Voľný predaj

Cena: 350 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 61686
Voľný predaj

Cena: 650 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 123300
Voľný predaj

Cena: 250 €