Nikolaj Feďkovič - Zátišie

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 108297
Počet návštev:1595
Cena: 15 000
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne, drevo
Rozmery: 60,5 x 80,5 cm
Značenie: vľavo dole

Nevídaný výtvarný náhľad Nikolaja Feďkoviča zaradzuje tohto pôvodom ukrajinského umelca k raritám slovenského i európskeho významu. Autentickosť jeho tvorby a rovnako prezentovaného Zátišia vychádza z výnimočne vyzretej naratívnosti, vďaka ktorej možno Feďkovič a nazvať spisovateľom maľby.Umelec balansuje na hrane medzi realistickou a abstraktnou imagináciou, čo má za následok vznik netradičnej maliarskej koláže.Neraz v jeho tvorbe komunikujú znaky súčasnej konzumnej kultúry (krabička cigariet) s tradične chápanými dávnymi emblémami (písacie brko). Autor vychádza z duchovných predstáv, ktorých obsah v spojení s vnútorným symbolom v maľbách vyjadruje. Majstrovmu pútavému dielu nechýba inotaj ako odkaz na značnú literárnu inšpiráciu. Pre Feďkoviča je charakteristické aplikovanie tradičných postupov starej majstrovskej olejomaľby, ktoré ozvláštňuje zapojením svojho kaligrafického nadšenia.

Nikolaj Feďkovič
Zobraziť signatúry

(1945 -)
Dátum narodenia: 13.5.1945
Miesto narodenia: Užhorod ( UA )

Nikolaj Feďkovič sa narodil 13. mája 1945 v Užhorode.

Pochádza z rodiny mostného inžiniera a maliarky. Po pripojení Podkarpatskej Rusi k Zväzu sovietskych socialistických republík sa rodina usadila v Michalovciach, kde žila väčšina jej príbuzných. Feďkovič absolvoval Strednú školu umeleckých remesiel v Brne v roku 1965 a potom Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, ktorú ukončil v roku 1972. Zároveň študoval aj na Divadelnej akadémii múzických umení. Po štúdiách sa vrátil na východné Slovensko, kde v Košiciach pôsobil ako pedagóg a neskôr ako riaditeľ Strednej školy umeleckého priemyslu. O jej rozvoj sa zaslúžil založením reštaurátorsko-konzervatórskeho oddelenia v roku 1980 a ďalšími pedagogickými a organizátorskými aktivitami. Je absolventom súkromnej maliarskej školy Antala Lucziho. Počas pražských štúdií sa zaoberal úžitkovou maľbou, inšpiráciu hľadal v holandských maliaroch 17. storočia. V rokoch 1972-1976 žil striedavo v Prahe a Michalovciach, od roku 1976 sa usadil v Košiciach. V lete roku 1989 odišiel do exilu do Nemecka a usadil sa v meste Bergisch Gladbach pri Kolíne nad Rýnom. V januári tohto roku začal pôsobiť v súkromnej škole Rhein-Sieg Kunst Akademie v Hennefe pri Kolíne nad Rýnom, ako súkromný docent v slobodnom povolaní. Posledná výstava Nikolaja Feďkoviča na Slovensku sa konala roku 1988 v Galérii mesta Bratislavy. Je autorom návrhu nástennej maľby v gréckokatolíckom kostole v Michalovciach. Nikolaj Feďkovič sa venuje olejomaľbe, kaligrafii a tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz predstaviteľov imaginárnej figurácie. Pokúša sa aj o renesanciu žánrovej maľby, vedľa seba často kladie realistické a abstraktné prvky. Nejde mu o fotografické zachytenie skutočnosti, ale o výtvarné pretavenie vlastných zážitkov a pocitov, často aj všedných dennodenných udalostí, ktoré na svojich obrazoch povyšuje na slávnostnú chvíľu. Používa staro majstrovský spôsob maľby kladením vrstiev lazúrových farieb na drevenú dosku alebo plátno s polo kriedovou úpravou.Zvláštnou oblasťou Feďkovičovej tvorby je kaligrafia. Chápe ju ako špecifický druh kresby a realizuje ju prostredníctvom kombinovaných techník.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 62).

Autorove diela v priamom predaji

ZátišieZátišie
Číslo položky: 108297
Voľný predaj

Cena: 15 000 €
Pri útekuPri úteku
Číslo položky: 111549
Voľný predaj

Cena: 17 500 €
Horúce letoHorúce leto
Číslo položky: 119095
Voľný predaj

Cena: 14 800 €
Prameň trpezlivostiPrameň trpezlivosti
Číslo položky: 134266
Voľný predaj

Cena: 12 800 €