Obrazy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 3142 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 158
Názov/popis Cena Návštevy Stav
PoleJozef Mžík - Pole

Rok: 1967
Technika: olej na lepenke
Rozmery: 35 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

270 €77Voľný predaj
MestoImrich Weiner-Kráľ - Mesto

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 14,5 x 20 cm
Značenie: vľavo dole

Imrich Weiner-Kráľ patrí k najvýraznejším reprezentantom surrealizmu a secesného expresionizmu vo výtvarnom umení na Slovensku. Národnú skutočnosť zachytával v hĺbke od hmatateľnej reality až po nevypovedané sny v podvedomí jednoduchého slovenského človeka. Typickú lyrickosť tvorby Weinera-Kráľa v predmetnom diele nahrádza vecnosť a aspekt objektívnosti. Autor zaznamenáva pohľad na okrajovú časť mesta s obytnými budovami a priemyselnou zónou. V popredí je situovaná pravdepodobne staničná budova, pred ktorou čakajú cestujúci na prichádzajúcu električku alebo vlak. Dielo svojou technickou ľahkosťou poukazuje na školenú ruku skúseného a talentovaného umelca.
350 €107Voľný predaj
AktAndrej Nemes - Akt

Technika: ceruza na papieri
Rozmery: 28 x 20 cm
Značenie: vpravo dole

290 €65Voľný predaj
Lúskanie kukuriceTeodor Székházy - Lúskanie kukurice

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

280 €192Voľný predaj
AktĽudovít Pitthordt - Akt

Technika: olej na plátne
Rozmery: 37 x 37 cm
Značenie: vľavo dole

350 €81Voľný predaj
HandlováPeter Matejka - Handlová

Rok: 1949
Technika: uhoľ na papieri
Rozmery: 29 x 43,5 cm
Značenie: vľavo dole

160 €87Voľný predaj
KlaňajúciJán Želibský - Klaňajúci

Technika: pastel na papieri
Rozmery: 16 x 21,5 cm
Značenie: vľavo dole

160 €122Voľný predaj
KarnevalAndrej Nemes - Karneval

Technika: ceruza na papieri
Rozmery: 10 x 14,5 cm
Značenie: nie

140 €82Voľný predaj
Znak II.Vladimír Kompánek - Znak II.

Technika: drevo
Rozmery: v - 18,5 cm
Značenie: zospodu

180 €151Voľný predaj
Cesta do lesaAnton Michajlovič Kaššaj - Cesta do lesa

Technika: olej na plátne
Rozmery: 68 x 64 cm
Značenie: nie

520 €97Voľný predaj
Krajina s kostolomViktor Demiďjuk - Krajina s kostolom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 53 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Predmetné dielo Viktora Demiďjuka vypovedá svojou formálnou úpravou o vnútornej stabilite autorovho maliarskeho presvedčenia. Demiďjukovi je blízka farebná živosť prameniaca z tradícií povestnej zakarpatskej maľby. Vo vlastnej výtvarnej koncepcii sa taktiež permanentne sústreďuje na rozvíjanie koloristického programového nadšenia postaveného na krajinárskom motivickom základe. Podstatou sú vzťahy určované kombináciami rôznych farebných akordov. Vitálne vedenie štetca v škvrnitých gestických a širších plochých ťahoch navodzuje kontrastnú rôznorodosť a živosť povrchu maľby.
500 €85Voľný predaj
GajdošJan Hála - Gajdoš

Rok: 1947
Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 28 x 20 cm
Značenie: vpravo dole

500 €112Voľný predaj
Hôrny chlapecJan Hála - Hôrny chlapec

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 26 x 20 cm
Značenie: vľavo dole

Tvorivosť Jana Hálu sa vyznačuje rozmanitosťou umeleckej formy i výrazu. Rázovitý pôvab slovenskej dediny pod Kriváňom a jej obyvateľov objavoval maľbami aj ilustráciami. „Nenadál jsem se, že spěchám v náruč dědiny podtatranské, které krása mě za srdce uchytila, takže jsem zapomněl na celý svět." Svojimi prácami vyjadroval ideály človečenstva i umenia. Bezprostrednosť Hálovho skicovitého rukopisu sa prejavila v zobrazeniach prírody, miestnej architektúry, krojov a najmä domácich, cez obrazy ktorých vypovedal životnú filozofiu slovenského človeka.
500 €68Voľný predaj
HeregoviceAnton Michajlovič Kaššaj - Heregovice

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 35 x 50 cm
Značenie: vľavo dole

480 €76Voľný predaj
Dievča v krojiZoltan Ivanovič Šoltes - Dievča v kroji

Názov diela: Dievča v kroji
Rok: 1957
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 46,5 x 28 cm
Značenie: vľavo hore

Šoltesove výtvarne začiatky a následne i celkové umelecké smerovanie výrazne ovplyvnili osobnosti zakarpatskej školy maľovania. Jeho vrúcny vzťah k rodnému kraju bol okrem iného formovaný miestnou kultúrou a výtvarnosťou, ktoré na neho prirodzene pôsobili. Hoci sa tematicky okruh Šoltesových prác sústreďoval okolo krajinárskeho motívu, občas medzi jeho maľbami možno nájsť i figurálne zobrazenie. Predmetné dielo predstavuje štúdiu mladého dievčaťa v ľudovom kroji. Žena sa opiera o latový plot a zrak upiera do diaľky akoby niekoho čakala. Štúdia dokazuje, že i v prípravných prácach sa neustále objavuje úprimná úcta autora k všetkému súvisiacemu s tradíciou a rodným krajom.
480 €70Voľný predaj
KrajinaKrajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 40 x 55 cm
Značenie: vpravo dole

480 €67Voľný predaj
VílyHermann Lipod - Víly

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Rešpektovaný a talentovaný rumunsky umelec Hermann Lipod maľoval v prvom rade krajiny, akty a portréty. Predmetné dielo znázorňujúce trojicu ľahko zahalených víl či nýmf tancujúcich v prítomnosti pastiera alebo satyra hrajúceho na píšťale možno zaradiť k typickým námetom umelca. Autor často maľoval akty zakomponované v krajinárskom prostredí. Svoju výtvarnú techniku vystaval na praxi plenérovej maľby a taktiež na pre-impresionistickej tradícii. Tú pripomínajú viaceré elementy jeho zobrazení, ako napríklad diferencovaný rukopis alebo výraznejšia farebnosť.
550 €67Voľný predaj
LežiacaĽudovít Pitthordt - Ležiaca

Technika: olej na plátne
Rozmery: 101 x 183 cm
Značenie: nie

450 €52Voľný predaj
KrajinaIvan Michajlovič Šutev - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24 x 34 cm
Značenie: vpravo dole

450 €76Voľný predaj
Portrét šľachticaPortrét šľachtica

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 51 cm
Značenie: vpravo dole

450 €42Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 158