Karafa - brúsená

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 240
Počet návštev:2358
Historické obdobie:od r. 1940
Cena: 21,58
Kupujem

Jolana Kircová

Zobraziť signatúry

Jolana Kircová, rod. Schwarczová. Narodila sa 11. mája 1909 v Drienove, zomrela v roku 1936. Pochovaná je na Košickom Židovskom cintoríne. V kresliarskej škole, ktorú udržovalo Východoslovenské múzeum, bola najmladšou a najoddanejšou Krónovou žiačkou. Už vtedy, u desaťročnej, prevládalo výrazné plastické cítenie. Mladá Jolana ostala navždy v zajatí umenia. Kreslila, maľovala, modelovala - hľadala svoj odbor. Pri návšteve výstavy novodobej keramiky v roku 1932 sa rozhodla venovať sa keramike. Počas niekoľkých mesiacov sa dokonale vyučila odboru po technickej a teoretickej stránke a potom už z malej dielne začali vychádzať realizácie dávno vysnených predstáv označených značkou "Kijo". Žiaľ, nie na dlho. Neúprosným 28. aprílom 1936 bolo jej dielo navždy ukončené (ÚVOD DO KATALÓGU 1936 - Dr. Jozef Polák).