Ľudovít Csordák - Nad jazerom

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 143245
Počet návštev:574
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 58 x 70 cm
Cena: 3 900
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne

Ľudovít Csordák
Zobraziť signatúry

(1864–1937)
Dátum narodenia: 8.2.1864
Miesto narodenia: Košice

Ľudovít Csordák sa narodil 8. februára 1864 v Košiciach, zomrel 28. júna 1937 v Košiciach.

V rokoch 1874-1881 študoval na reálnom gymnáziu v Košiciach, pod vedením V. Klimkoviča. V roku 1883 začal študoval na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budapešti. V rokoch 1883-89 žil v Mníchove. V rokoch 1889-1995 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. J. Mařák). Csordákova osudová umelecká orientácia na Prahu mala svoju logiku. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod (charakteristický bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák) automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Tak sa aj mladý Csordák nechtiac a oproti iným našim maliarom celkom nezámerne, dostal do Mníchova. Odtiaľ mu J. Horálek sprostredkoval odchod na Mařákovu krajinársku školu do Prahy. Jeho krajinárstvo predstavovalo alternatívu v súvislostiach celkových stredoeurópskych štýlových prúdení svojej doby. Csordák bol našim jediným významným odchovancom školy J. Mařáka na pražskej akadémii. Mařák o štyri roky skôr (1892) než Hollósy v Mníchove udomácnil na svojej škole plenérové maľovanie. Jeho vlastné maliarstvo (i pedagogická metóda) však zostalo poplatné tradičnému viedenskému náladovému romantizmu, ktorý zúročil do tendenčnej predstavy programovej „vlasteneckej krajiny“. Mařák tým inšpiroval i Csordákove počiatočné rozbehy. Po absolvovaní pražských štúdií žil v roku 1895 v Košiciach. Po pôsobení v Turni nad Bodvou sa usadil v roku 1896-97 v Slanci, od mája roku 1912 žil v Košiciach. V období rokov 1892-1912 sa živil učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, kedy sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia. V roku 1895 sa stal členom pražského spolku Mánes; v roku 1907 zakladajúci člen Nemzeti salónu v Budapešti. Samostatné výstavy mal v Mukačeve (1920), v Plzni (1930), Košiciach (1909); v roku 1932 s Halászom-Hradilom v Prahe, Hradci Králové (1935), Bratislave (1938). Posmrtnú výstavu mal v roku 1937 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Súborné výstavy mal v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1952, 1972).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 32).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. CSORDÁKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
9 100 € - Jesenná krajina. Okolo 1910. . Olej na vrecovine. 71 x 100 cm
220 000 Sk - Les s diviakmi. Rok 1897. Olej na plátne, 51x37 cm.
140 000 Sk -Pohľad na Košice. Olej na plátne, 80x90 cm. (DARTE - 10.12.2006)
135 000 Sk - Pohľad na Tatry. Rok 1921. Olej na plátne, 74,5x96 cm.

Autorove diela v priamom predaji

Zimná krajina od KošícZimná krajina od Košíc
Číslo položky: 132407
Voľný predaj

Cena: 2 100 €
ZemplínZemplín
Číslo položky: 143244
Voľný predaj

Cena: 2 750 €
Nad jazeromNad jazerom
Číslo položky: 143245
Voľný predaj

Cena: 3 900 €