Michal Čičvák - Mia

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 125461
Počet návštev:297
Rok: 1986
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 64,5 x 43,5 cm
Cena: 400
Kupujem
Popis

Technika: kombinovaná technika

Michal Čičvák
Zobraziť signatúry

(1955-2010)
Dátum narodenia: 20.5.1955
Miesto narodenia: Sobrance

Michal Čičvák sa narodil 20. mája 1955 v Sobranciach, zomrel 12. januára 2010 v Košiciach.

Celý svoj život tvoril a prežil v Košiciach. Ako talentovaný výtvarník začal po stredoškolských štúdiách v roku 1973 študovať maliarstvo na poľskej Štátnej vysokej škole výtvarných umení v Gdansku. Štúdiá voľnej maľby na uvedenej škole absolvoval v roku 1978 u prof. R. U. Usareviča a prof. Ostrowského. Už počas gymnaziálnych štúdií súkromne študoval maľbu u košických maliarov (Borecký, Doboš, Feld). Po ukončení vysokej školy pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Viac ako tri desaťročia sa významnou mierou spolupodieľal na vytváraní východoslovenského, osobitne košického umeleckého života. Spolu s akad. mal. Štefanom Roskoványim patrili zvlášť v 80-tych a 90-tych rokoch uplynulého storočia k popredným osobnostiam nielen košického, ale aj východoslovenského maliarstva. Michal Čičvák kvalitou a významom svojho umeleckého posolstva ovplyvnil nielen regionálny, ale tiež širší kontext slovenského maliarstva. Čičvákova maľba sa vyznačuje vysokou technickou a technologickou úrovňou. Z techník najviac používal akryl, pričom okrem farieb využíval aj autentickú, teplú tonalitu číreho režného plátna, jeho zrnitosť a prirodzenú štruktúru.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 40).

Autorove diela v priamom predaji

Vítezov dvorVítezov dvor
Číslo položky: 103534
Voľný predaj

Cena: 2 300 €
UčenecUčenec
Číslo položky: 96130
Voľný predaj

Cena: 2 300 €
Stojaci aktStojaci akt
Číslo položky: 108459
Voľný predaj

Cena: 850 €
DvorDvor
Číslo položky: 78030
Voľný predaj

Cena: 950 €
MiaMia
Číslo položky: 125461
Voľný predaj

Cena: 400 €