Ľudovít Bránsky - Krajina

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 120401
Počet návštev:144
Rok: 1958
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 22,5 x 30 cm
Cena: 250
Kupujem
Popis

Technika: olej na kartóne

Ľudovít Bránsky
Zobraziť signatúry

(1918 - 1959)
Dátum narodenia: 24.1.1918
Miesto narodenia: Bošáca

Ľudovít Bránsky sa narodil 24. 1. 1918 v Bošáci, zomrel 27. 5. 1959 v Mníchovej Lehote. 1931-39 študoval na gymnáziu v Trenčíne, od 1939 na SVŠT v Bratislave, odbor kreslenia a maľovania. Do 1956 pôsobil ako profesor kreslenia. Bol žiakom prof. G. Mallého, M. Benku, A. Struhára, J. Mudrocha, M. Schurmanna, J. Koniarka, V. Droppu a J. Kostku. V 1944-46 sa venoval najmä figurálnym námetom. V krajinárskej tvorbe vychádzal z impresionistického chápania krajiny českého maliara Přemysla Blažíka, spracovával najmä motívy z rodného kraja, Bošáckej doliny a kopaníc. V jeho dielach je určujúca kresba, venoval sa aj grafike. Z literatúry: Slovenský biografický slovník, I. zv., A-D, Martin 1986, str. 314.

Autorove diela v priamom predaji

KrajinaKrajina
Číslo položky: 120401
Voľný predaj

Cena: 250 €