Michal Tejgi - LIPTOV

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 114548
Počet návštev:647
Rok: 2020
Značenie: Signovaný v pravo dole "M.Tejgi"
Technika: Akryl
Motív: Krajina
Rozmery: 40 x 50
Cena: 135
Kupujem
Popis

Krajinkarska impresionisticka maľba akrylom. Slovenská temtika.

Michal Tejgi
Zobraziť signatúry

Tejgi Michal je nezávislý, menej známy umelec

z Bratislavy. Napriek tradičnému vyzneniu a využitiu klasických maliarských prostriedkov sa tvorba orientuje na prítomnú dobu. Autor sa snaži reflektovať život súčastného človeka - zaujímajú ho aktuálne problémy, ale rovnako aj príznačné momenty doby, ktoré sa pokúša identifikovať a následne vizualizovať.
V tvorbe sa odrážajú prvky a myšlienky technickej školy.

Jeho maľba sa koncentruje najmä na vzťah farby a štruktúry. Práve takéto hľadanie aktuálneho výrazu ho sprevádza pri stvárňovaní mestských motívov. Jeho výtvarné smerovanie občas inklinuje k zobrazeniu prírodných motívov.

Výtvarné umenie sa mu stalo od detstva záľubou. Na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave absolvoval ateliér Zuzany Kyselicovej. Získal základné poznatky techník výtvarného umenia, ktoré po čase využil pri úspešných talentových skúškach na STU FACH. Vydal sa iným smerom, ale výtvarné umenie v ňom prežíva stále. Počas štúdia sa zapája do výtvarných súťaží či art festivalov. Tvorí akrylom maľované obrazy, kreslené skice odzrkadľujúce pocity, záujmy v aktuálnom dianí či umení.

Prezentoval sa v roku 2019 na Artiofeste, kde vystúpil z prezentáciou diel svojej vtedajšej tvorby.
V roku 2020 sa účastnil krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2020, kde sa mu umiestnil obraz z názvom Bratislava in the Age of Industry a bol prezentovaný a vystavený v Zichycho paláci

Autorove diela v priamom predaji

SENSEN
Číslo položky: 114547
Voľný predaj

Cena: 145 €
Most ApolloMost Apollo
Číslo položky: 114631
Voľný predaj

Cena: 225 €
LIPTOVLIPTOV
Číslo položky: 114548
Voľný predaj

Cena: 135 €