Henrieta Kováčová

(1980-)

Dátum narodenia: 1980
Miesto narodenia: Trebišov

NAR. 1980 V TREBIŠOVE. ABSOLVOVALA SOM ŠTÚDIUM NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE, FAKULTE HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED, ODBOR: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A UMENIE. ŠTUDOVALA SOM MAĽBU POD VEDENÍM AKAD. MALIARA MARTINA ZBOJANA, MGR. ART. PROKIPA KOLISNYKA A KRESBU U AKAD. MALIARA PETRA KOCÁKA.
PO ŠTÚDIU SOM SA VENOVALA PREVAŽNE ABSTRAKTNEJ MAĽBE – LYRICKEJ ABSTRAKCII A ABSTRAKTNÉMU EXPRESIONIZMU. ABSTRAKCIA MA VĎAKA NEOBMEDZENEJ SLOBODE VYJADROVANIA NAPĹŇA V KRÁSE POCITOV, KTORÉ SA NA PLÁTNO DOSTÁVAJÚ POMOCOU FARIEB A EXPRESÍVNYCH ŤAHOV ŠTETCA. HĽADAJÚC SKUTOČNÉ EMOCIONÁLNE SEBAVYJADRENIE V SÚČASNOSTI INKLINUJEM K FIGURÁLNEJ A PORTRÉTNEJ MAĽBE. ZVEDAVO HĽADÁM ROMANTIZMUS V SRDCI ČLOVEKA. TVÁRE OTOČENÉ DO HĹBKY OBRAZU, BÁDAJÚCE V SFÉRE VLASTNÝCH POCITOV - DUŠA ČLOVEKA AKO VESMÍR, NEKONEČNE SA PLNIACI PRACHOM Z REALITY, ČISTENÝ SLZAMI A CHVÍĽKAMI SAMOTY. BLÍZKE SÚ MI TÉMY: ČLOVEK VO VOĽNOM, ČASTO SURREALISTICKOM PRIESTORE, SVET ZALIATY V HRE SVETLA A TIEŇOV, TVAROV A FARIEB, MYSTICKOSŤ A PRÍRODA,FANTÁZIA, SNY A SPOMIENKY. RADA SPÁJAM ABSTRAKTNÉ PRVKY A FIGURÁLNU MAĽBU DO SNOVÝCH VIDENÍ. INŠPIRÁCIU HĽADÁM VO VLASTNEJ FANTÁZII, PRÍRODE, FOTOGRAFII, HYPERREALIZME A V ABSTRAKTNOM REALIZME. ZAOBERÁM SA AJ OTÁZKOU PORTRÉTU V SÚČASNOM UMENÍ - PORTRÉT AKO TRADIČNÉ ZACHYTENIE ĽUDSKEJ TVÁRE A ODKAZ DO BUDÚCNOSTI.

Výstavy

2018 - V TIENI POHĽADOV - TREBIŠOV, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM - PRIPRAVOVANÁ VÝSTAVA MAREC-APRÍL
2017 - ČAS NA ZMENU - BRATISLAVA, MONTMARTRE CAFÉ GALLERY - AUGUST - PRIPRAVOVANÁ VÝSTAVA
2017 - DUŠA ČLOVEKA JE VESMÍR - BRATISLAVA, KAFÉ LAMPY - JANUÁR
2016 - YOUNG ART SHOW - PIEŠŤANY, DOM UMENIA - VÝSTAVA NOVÝCH TALENTOV A UMELCOV NIELEN ZO SLOVENSKA
2016 - AVE ARTEM, PRACHATICE (ČR) - VÝSTAVA DIEL SLOVENSKÝCH UMELCOV
2016 - ŠTYRI PREKVAPENIA - DÚM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, PRAHA - SPOLOČNÁ VÝSTAVA 4 VÝTVARNÍČOK ZO SLOVENSKA
2016 - PRÍBEH DUŠE - DOM KULTÚRY, BRATISLAVA, DÚBRAVKA - SAMOSTATNÁ VÝSTAVA
2016 - POSOLSTVÁ - DIVADLO DOM KULTÚRY, PÚCHOV - SPOLOČNÁ VÝSTAVA 3 AUTOROV
2015 - POSOLSTVÁ VO FARBÁCH - CAFÉ LUXOR, BRATISLAVA - SAMOSTATNÁ VÝSTAVA V KAVIARNI
2015 - FAREBNÉ ILÚZIE - CAFÉ GALLERY, BRATISLAVA - VÝBER Z TVORBY
2012 - VÝBER Z TVORBY – ART-TEXT, TREBIŠOV - PREDAJNÁ VÝSTAVA VYBRANÝCH DIEL
2012 – PERSPEKTÍVA – CAFÉ GALLERY, BRATISLAVA - VÝBER Z TVORBY, PREDAJNÁ VÝSTAVA
2010 – FAREBNÝ SEN – UNIQUA, BRATISLAVA - VÝBER Z TVORBY, PREDAJNÁ VÝSTAVA
2010 – ABSTRAKCIE – CAFÉ GALLERY, BRATISLAVA - VÝBER Z TVORBY, PREDAJNÁ VÝSTAVA
2009 – MAĽBA 2009 – NADÁCIA VÚB - ÚČASŤ V SÚŤAŽI O MAĽBU ROKA
2009 – AUKCIA UMENIA – AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ DARTE, NIŽNÝ HRUŠOV - PÁR DIEL SÚČASŤOU AUKCIE
2009 – VÝBER Z TVORBY – GALÉRIA M, ŽILINA - PÁR DIEL NA PREDAJNEJ VÝSTAVE
2008 – VÝBER Z TVORBY - GALÉRIA THOHA, BRATISLAVA - PREDAJNÁ VÝSTAVA VYBRANÝCH DIEL
2008 – ABSTRAKCIE – HOTEL GALÉRIA, BRATISLAVA - VÝBER Z TVORBY
2007 – VÝBER Z TVORBY – GALÉRIA AURA, ŽILINA - PÁR DIEL NA PREDAJNEJ VÝSTAVE
2007 – VÝBER Z TVORBY – HOTEL SPIRIT, BRATISLAVA - PREDAJNÁ VÝSTAVA ABSTRAKTNÝCH DIEL
2005 – ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA – >VLASTIVEDNÉ MÚZEUM, TREBIŠOV - PRVÁ SAMOSTATNÁ VÝSTAVA ABSTRAKTNÝCH MALIEB
2005 – DIPLOMOVÁ VÝSTAVA – ŠARIŠSKÁ GALÉRIA, PREŠOV - VÝSTAVA DIPLOMOVÝCH PRÁC
2004 – VOĽNÁ FIGURÁLNA MAĽBA – ŠTUDENTSKÁ KNIŽNICA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY - SPOLOČNÁ VÝSTAVA ŠTUDENTSKÝCH ZÁPOČTOVÝCH PRÁC Z ODBORU MAĽBA
2003 – DETSKÉ IHRISKÁ – MALÝ ŠARIŠ - VÝSTAVA ŠTUDENTSKÝCH MODELOV A NÁVRHOV DETSKÝCH IHRÍSK

Autorove diela:

Názov diela:

Roztrhané spomienky

Názov diela:

Poloakt

Názov diela:

Ležiaca

Názov diela:

Aurora (Posledný list)