František Klimkovič

Zobraziť signatúry

(1826-1890)
Dátum narodenia: 31.8.1826
Miesto narodenia: Košice

František Klimkovič sa narodil 31. augusta 1826 v Košiciach, zomrel 9. apríla 1890 v Budapešti.

Bol známy ako reštaurátor a pedagóg. Je potomkom slávnej maliarskej dynastie Klimkovičovcov, na ktorej začiatku je už jeho starý otec Florián, ktorý pracoval ako úradník, ale v staršom veku sa už venoval výhradne maliarstvu. Bol jedným zo zakladateľov Hornouhorského muzeálneho spolku. Spolu s mladšími bratmi Vojtechom (maliar), Floriánom (sochár, rezbár) a Gabrielom (vojak, amatérsky maliar, múzejník) sa zaslúžil o to, že od polovice 19. storočia vzrástol význam Košíc ako ďalšieho regionálneho umeleckého centra vo vtedajšom Hornom Uhorsku. Výtvarné základy získal v otcovej dielni. V rokoch 1846-48 študoval v Budapešti u G. Marastoniho na súkromnej kresliarskej škole, v období 1851-52 bol súkromným žiakom F. G. Waldmüllera vo Viedni a napokon v rokoch 1856-59 študoval na École des Beaux-Arts v Paríži u L. Cognieta. V prestávkach medzi štúdiami a po návrate z Paríža pracoval v Košiciach, Debrecíne, aj v iných uhorských mestách. Doma spolupracoval s bratom Vojtechom pri zakladaní súkromnej maliarskej školy (1853), reštauroval obrazy v Dóme sv. Alžbety, venoval sa maliarskej tvorbe a spoluúčinkoval pri zakladaní múzea. V roku 1869 bol vymenovaný za profesora kreslenia na gymnáziu v Budapešti, tam aj zomrel. Vytvoril pomerne rozsiahle maliarske dielo. V Košiciach maľoval oltárne obrazy, portréty, výjavy z vojenského prostredia, krajiny a historické kompozície.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 132).