Vlado Ondo

(1965-)

Dátum narodenia: 28.4.1965
Miesto narodenia: Košice

Štúdium :
Technická univerzita Košice.
V oblasti grafiky a kreslenia absolvoval jeden ročník Ľudovej školy umenia, inak je samouk.
Autor pracuje od roku 1991 v oblasti reklamy a propagácie, ako počítačový grafik.

Autorove diela:

Názov diela:

Starenka

Názov diela:

Muž s fajkou

Názov diela:

Babka v čepci