Zlata Hlavinková

Zobraziť signatúry

(1983-)
Dátum narodenia: 29.11.1983
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou

Zlata Hlavinková sa narodila 29.11.1983 vo Vranove nad Topľou.

Štúdium

Študovala na ŠÚV v Košiciach, odbor propagačná grafika.
Od roku 2009 pracuje ako grafička v reklamnej agentúre a vo voľnom čase sa venuje maľbe.
V minulosti boli niektoré z jej prác zaradené do výstav, ktoré organizovala ŠÚV v Košiciach.

Oblasť tvorby

Venuje sa hlavne maľbe abstraktných diel, zväčša akrylom, alebo olejom. Taktiež rada kreslí portréty a okrajovo sa venuje aj technike airbrush.

Autorove diela v priamom predaji

expanziaexpanzia
Číslo položky: 5249
Voľný predaj

Cena: 232,36 €