Richard Harflinger

Zobraziť signatúry

((1873 – 1948))
Dátum narodenia: 17.7.1873
Miesto narodenia: Miláno

Richard Harlfinger bol rakúsky krajinár a vojnový maliar. Narodil sa 17.júla 1873 v Miláne, zomrel 12. septembra 1948 vo Viedni. Ako študent v rokoch 1892 – 1894 študoval na súkromnej maliarskej škole Strehblow vo Viedni. Ďalej pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Mníchove pod vedením Nikolausa Gysisa a Carla von Marra. Počas študijných ciest navštívil Bretónsko, Švédsko, Bielsk a Benátky. Maliar sa venoval prevažne figurálnej maľbe, no neskôr ho zaujala téma krajiny pri ktorej napokon aj zostal. Častým motívom jeho diel boli alpské krajiny. V roku 1906 bol členom Viedenskej secesie, kde neskôr v rokoch 1918-1919 bol aj jej prezidentom. Tiež pôsobil aj na Viedenskej ženskej akadémii. V roku 1918 bol vojnovým maliarom v Lubline.
V roku 1930 získal rakúsku štátnu cenu. Niektoré z vytvorených diel počas vojnového obdobia boli pridelené Cisárskemu a kráľovskému armádnemu múzeu (dnes Vojenskému Historickému múzeu).
Jeho manželkou bola Fanny Harlfinger-Zakucka.