Denés Mesterházy

Maliar. Narodil sa v druhej polovici devätnásteho storočia. Známymi sa stali predovšetkým jeho krajinomaľby, jeho zátišia, či vyobrazenia zvierat. Jeho obrazy boli vydražené vo viacerých aukčných domov (Napr. Nagyházi Galéria, Galéria Savaria, DARTE aukčná spoločnosť, Soga).

Autorove diela:

Názov diela:

Zátišie

Názov diela:

V horách

Názov diela:

Tatry

Názov diela:

Jesenný les

Názov diela:

V lese