Boris Moťovský

Zobraziť signatúry

(1957 - 2018)
Dátum narodenia: 3.6.1957
Miesto narodenia: Bratislava

Boris Moťovský sa narodil 3.6.1957 v Bratislave, vyrastal v ateliéri svojho otca, akad. sochára Vladimíra Moťovského. Umelecké prostredie v ňom vzbudilo záujem o vlastnú tvorbu, preto sa rozhodol študovať na Strednej umelecko-priemyselnej škole SUPŠ v Bratislave, oddelenie rezbárstva u prof. L.Korkoša, neskôr oddelenie reštaurovania u prof. J. Gazdíka. Reštauroval nábytok, plastiky, obrazy pre múzeá, galérie a súkromných zberateľov. Časom objavil nové dimenzie vo voľnej maliarskej tvorbe, ktorá mu umožnila slobodu vyjadrenia jeho nespútaného ducha. V roku 2008 vystavil svoje obrazy po prvýkrát so svojím otcom na
spoločnej výstave v DK v Dúbravke. Človek a jeho svet je stredobodom jeho pozornosti. Človek so svojimi neresťami a ľudskými slabosťami sa stáva nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie jeho obrazov, ktoré sú plné láskavého humoru, ktorý nám pomáha preklenúť ťarchu nášho osudu. Svoje postrehy, ktoré
získava pozorovaním obyčajných vecí každodenného života, ľudí zo svojho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia alebo štúdiom rôznych vied, zakomponováva do symbolických, často groteskných kompozícií, ktoré svojím výtvarným štýlom expresionistickej postmoderny
nastavujú zrkadlo našej dobe, ale na druhej strane prináša nadhľad nad vážnymi témami. Veselé rybičky, mačko-ženy, čertice, jablká, tajné dvere do trinástej komnaty predstavujú hĺbavosť, sklony k mystickým témam, ale aj hravosť a radosť zo života, ktorú podčiarkuje živá farebnosť. Jeho diela, prechádzajúce od
realistických foriem až po čisto abstraktné, pôsobia nesmierne sugestívne a zanechávajú istú emocionálnu odozvu.

Autorove diela v priamom predaji

Bubo KleéBubo Kleé
Číslo položky: 110038
Voľný predaj

Cena: 850 €
BrankárBrankár
Číslo položky: 110051
Voľný predaj

Cena: 600 €