Alexander Ottmár

(1964-)

Dátum narodenia: 26.6.1964
Miesto narodenia: Želiezovce

Alexander Ottmár, narodený v Želiezovciach v r.1964 sa venuje výtvarnej tvorbe už od útleho veku. Ako umelec (samouk) je známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka svojej neobyčajnej tvorivosti sa rýchlo vypracoval na všestranného umelca schopného živiť sa vlastnou tvorbou ako profesionálny maliar. Zúčastnil sa na nespočetných výstavách v 5. štátoch. Vystavoval vo viacerých európskych krajinách a jeho obrazy sú súčasťou zbierok niekoľkých svetových galérií. Tento umelec je už autorom niekoľkých knižných ilustrácií a obalov. Podieľa sa na aktivitách mnohých regionálnych, národných i medzinárodných spolkov a umeleckých združení. Je členom Združenia Výtvarných Umelcom Západného Slovenska, Fondu výtvarných umení SR, od roku 2000 je členom umeleckej skupiny MBKKE (Muravidék Baráti kör Kultúrális Egyesület) - umelci maďarskej národnosti z 10 štátov.
Vo svojich dielach využíva rôzne výtvarné techniky ako sú olejové, temperové i akrylové farby, pastely i kresby tušom. Je predovšetkým známy ako figuralista, ktorý vo svojich dielach skúma hĺbky duše. Svoje postavy zachytáva v hraničných životných situáciách, pri ktorých je odhaľovanie vlastného vnútra už len vedľajším efektom. Vo svojej umeleckej výpovedi sa omnoho viac, ako o krásu, usiluje o pravdivosť.

Autorove diela:

Názov diela:

Vdova

Názov diela:

Sonáta pre teba

Názov diela:

Situácia

Názov diela:

Ranná káva

Názov diela:

Pri potoku

Názov diela:

Pohladená svetlom

Názov diela:

Piano and roses

Názov diela:

Mohla som byt 3

Názov diela:

Mohla som byt -2

Názov diela:

Mohla som byt

Názov diela:

Lebo a vtedy

Názov diela:

Chrobák

Názov diela:

Huslistka

Názov diela:

Harfa

Názov diela:

Hanblivá

Názov diela:

Dievca s maslou

Názov diela:

Búrka

Názov diela:

biele kvety