Emil Weirauch

Zobraziť signatúry

Narodil sa 7.1.1909 v Dukovanoch.Maliarstvo študoval v Brne a neskôr absolvoval súkromné štúdium maľby u prof.Süssera. Medzi jeho vrcholné diela patria zátišia a krajinomaľba. Vystavoval v Prahe, Brne a Zlíne. Ponúkané dielo svojim kvalitným prevedením môžeme smelo radiť k jeho vrcholovej tvorbe. Zomrel v roku 1976.