Milan Chovanec

Zobraziť signatúry

(1943 - 2008)
Dátum narodenia: 9.1.1943
Miesto narodenia: Dobrá Niva

Milan Chovanec sa narodil 9. 1. 1943 v Dobrej Nive, zomrel 2008 v Bratislave. 1961 ukončil Strednú školu umeleckého priemyslu, 1967 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení na Oddelení voľnej a monumentálnej maľby (prof. P. Matejka). Do výtvarného života vstúpil koncom šesťdesiatych rokov. Jeho tvorba sa v širšom rozpätí techník koncentruje na olejomaľbu komorného i monumentálneho charakteru, tvoril v grafike, venoval sa ilustrácii a epizodicky aj sochárstvu.

Autorove diela v priamom predaji

AktAkt
Číslo položky: 93868
Voľný predaj

Cena: 850 €
ŠtúdiaŠtúdia
Číslo položky: 113180
Voľný predaj

Cena: 460 €