Miroslav Obermajer

Biografia tohto autora ešte nebola pridelená. Môžete ju pridať.
Autorove diela:

Názov diela:

Zima

Názov diela:

Tropicke

Názov diela:

Ráno na pláži