Vincent Vereš

Zobraziť signatúry

Podobne ako u Ferdinanda Platha, bolo široké aj jeho pole pôsobnosti. Bol maliarom, právnikom s advokátskou praxou, učiteľom kreslenia a zastával funkciu riaditeľa učiteľského ústavu v Košiciach. Jeho obrazy sú v zbierkach múzea.