Miloš Urbásek

Zobraziť signatúry

(1932 - 1988)
Dátum narodenia: 28.7.1932
Miesto narodenia: Ostrava

Miloš Urbásek sa narodil 28. 7. 1932 v Ostrave-Zábřehu, zomrel 14. 7. 1988 v Drábsku. 1950-56 študoval na Škole dôstojníckeho dorastu v Uherskom Hradišti, pôsobil ako letecký navigáto 1958-64 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. Matejka, prof.Hložník). Bol jedným z iniciátorov bratislavských „Konfrontácií“, ktoré na Slovensku etablovali abstraktný výtvarný prejav. V druhej polovici 60. rokov ho e x perimentovanie priviedlo k lettrizmu. Tu sa zrodili jeho seriálne grafiky, ktoré v slovenskom umení zostávajú bez paralel. V maľbe prechádza ku colour – field – paintings. V grafike i maľbe sa zaoberal estetickým pôsobením primárnych štruktúr. Venoval sa technikám koláží, muchláží a dekoláží. Z literatúry: Matuštík,a kol.: Nové slovenské výtvarné umenie, Bratislava, 1969; 60. Roky, Kat. výstavy SNG, Bratislava, 1995