František Volf

Zobraziť signatúry

((1. 12. 1897– 3. 7. 1983))

František Volf bol výtvarným umelcom pochádzajúcim z juhočeského mesta Třeboň. Okrem výtvarnej činnosti sa venoval etnografii, národopisectvu a bol aktívny literárne i ako pedagóg. Isté obdobie pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave. Za svoju činnosť získal Rád práce (1967), Rád Zaslúžilého umelca (1977) a Rád Víťazného februára (1982). Vo výtvarnej tvorbe sa František Volf venoval krajinárskym záberom (často z povodia rieky Labe), dedinským výjavom a ženským aktom. Obľúbeným médiom sa mu stal olej, akvarel, tuš a gvaš. Autor vystavoval predovšetkým v 70. a 80. rokoch (hlavne Praha). František Volf zomrel v roku 1983 v Českých Budějoviciach.

http://www.artplus.cz/cs/autor/366-volf-frantisek
https://www.mutualart.com/Artist/Frantisek-Volf/E9BB3CF2F1055575