Michal Sirik

Zobraziť signatúry

Michal SIRIK (1925) patrí medzi významných insitných umelcov nielen na Slovensku. Vystavoval na takmer všetkých významných výstavách insitnej tvorby doma i v zahraničí. Jeho insitné olejomaľby s tematikou života, kultúry a osudov Rusínov a Židov sanachádzajú v zbierkach SNG v Bratislave, MMUAW v Medzilaborciach, MURK vo Svidníku, Vihorlatského múzea v Humennom, Múzea holokaustu vo Washingtone, a v súkromných zbierkach významných osobností (napríklad Prof. Traubner, Prof. Hajtman, Peter Breiner, Prof. Soták, I. Zubenko, John Warhola) a v rôznych privátnych zbierkach zberateľov v Holandsku, Nemecku, Švédsku, Rusku, USA, Austrálie, Izraeli...). Diela Michala Sirika sa vyznačujú premyslenou, emociálne čistou „scenériou“ života, kde každýprvok jeho vizuálnej kompozície tvorí istú úlohu deja, situácie zobrazenej na obraze. Niektorí teoretici umenia prirovnávajú dielo Michala Sirika k dielu Pietera Brugela staršieho, hlavne Sirikovou neskutočnou bohatosťou figurálnej i farebnej kompozície. Pravda, toto prirovnanie sa týka iba vizuálnych „podobností“ oboch umelcov v „početnosti“ figúr a iných prvkov, ktoré tvoria celok súčasti kompozície zobrazovaného deja. No dielo Michala Sirika je čisto insitným výtvarným prejavom, čo pochopiteľne nič nemení na jeho umeleckej hodnote a cene. Benevolentnosťou slovenskej výtvarnej teórie a kritiky sa dielo Michala Sirika dostáva na verejnosť dosť pomaly, no o to viac je o neho záujem v zahraničí. Michal Sirik je skutočne významnou osobnosťou v ontogenéze nielen slovenského insitného umenia. Jeho obrazy sú toho jasným dôkazom.