Karel Hodr

Zobraziť signatúry

(1910 - 2002)
Dátum narodenia: 17.8.1910
Miesto narodenia: Praha

Narodil sa 17. 8. 1910 v Prahe a zomrel v roku 2002.
Študoval súkromne u profesora Klena, Homoláč a v Juhoslávii u profesora Gregorič. Študijné cesty usporiadal po Juhoslávii a Taliansku. Bol absolventom Akadémie výtvarných umení v špeciálnej škole u profesora Otakara Nejedlého. Ďalej absolvoval Kráľovskú akadémiu v Štokholme, neskôr bol sám profesorom na Art Academy of Konstanz. V roku 1946 získal štipendium na študijnú cestu do Švajčiarska. Na jeseň v roku 1946 vystavoval v Zürichu. V rokoch 1949 - 1966 pracoval ako samostatný umelec. Na výstavách v Prahe boli predané obrazy perzskému šachu Reza Pahlavímu, iránskemu veľvyslancovi Dr Hady Djazaerimu, švajčiarskemu vyslancovi Andre Parodimu, indickému a egyptskému veľvyslancovi a ministrovi financií z Ghany. Jeho diela sú zastúpené v mnohých európskych galérií, u nás sa jeho práce objavujú sporadicky. Je ceneným maliarom v európskom kontexte, mnohí maliari druhej polovice 20. storočia volajú Karla Hodr ako svojho učiteľa počas ich európskych štúdií, napr. Nemecký maliar Guido Frick ho uvádza ako svojho učiteľa a jedného z najvýznamnejších európskych impresionistov. Od roku 1966 usporiadal zahraničné cesty do cudziny a výstavy vo Francúzsku, západnom Nemecku, Taliansku, Dánsku a Švédsku. Na základe výstavy v Mníchove v roku 1966, ktorú videl veľký mecenáš umenia architekt Don Carlos Dudek, dostal štipendium na rok na ostrov Ibiza do Domu umelcov. V roku 1969 bol pozvaný do Ríma, Monaca, Los Angeles a Londýna. V roku 1983 mu bol udelený Akadémiou pre vedu a umenie v Salso Maggiore titul Academic Delle nation. V roku 1989 bol menovaný čestným členom Európskej akadémie pre vedu a umenie.