Antonín Kubát

(1885-1970)

Dátum narodenia: 27.8.1885
Miesto narodenia: v Ruzyni pri Prahe

Antonín Kubát sa narodil 27. augusta v roku 1885 v Ruzyni pri Prahe, zomrel v roku 1970. Bol maliarom, grafikom a pedagógom.

Autorove diela:

Názov diela:

Pri jazere