Dušan Krnáč

Zobraziť signatúry

(1954-)
Dátum narodenia: 4.4.1954
Miesto narodenia: Lučenec

Dušan Krnáč sa narodil 4. marca 1954 v Lučenci. Pôsobil v Lučenci, vo Fiľakove ako výtvarný pedagóg v r. 1986-1992 v Divadle J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Banskej Bystrici v Záhrade - Centre nezávislej kultúry a v divadle v Záhrade. Externe spolupracuje s mnohými profesionálnymi divadlami. Pracuje ako maliar, grafický dizajnér, scénický výtvarník, režisér alternatívneho divadla performer. Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia sa centrom jeho voľnej výtvarnej tvorby stal metakoncept ANTICOMICS ( tvorí ho Anticomics, Minimalcomics a Totalcomics a Abstraktcomics). Je členom Slovenskej výtvarnej únie. Svoje diela vystavoval na viacerých domácich a zahraničných výstavách.

Štúdium

1969- 1973: SŠ - Gymnázium B. S. Timravy Lučenec
1973-1977: VŠ - Pedagogická fakulta (UMB) Banská Bystrica
1989- júl, august: štúdijný pobyt Slupsk poľsko - Divadlo v plenéri

Prehľad praxe
1977-1979: OOS Lučenec, metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film
1979-1986: ZUŠ Fiľakovo , pedagóg výtvarného a literárno-dramatického odboru
1986-1992: Divadlo JGT, výtvarník činohry, opery
1991-1992: Divadlo J.G.T., šéf scénografie
1993 - výtvarník v slobodnom povolaní

Oblasť tvorby

Anticomics
Roy Lichtenstein v rámci svojej pop-artovej filozofie tvorby použil comics strips, jednotlivé sekvenicie populárnych kreslených príbehov, zbavených kontextu. Anticomics sú fragmenty ( fiktívneho) nekonečného comicsu. Na rozdiel od klasického comicsu však rezignuje na seriálovosť, dej, ucelený príbeh...Skôr spôsob zobrazovania reality...Racionalita vyjadrovaná v textoch ( často autentických fragmentov rozhovorov, novin. článkov, reklamných sloganov...)
Minimalcomics
Vyjadruje nadčasovosť a dočasnosť, mapuje systémy hodnôt, morálku, hranice amorálnosti, kultúry...
Totalcomics
Ako model sveta, ktorý žijeme, alebo ako živý comics, zasadený a fungujúci vo všednej realite.
Anticomics je o hľadaní šiesteho zmyslu, o jeho neustálej potrebe... Využíva všetky formy a vyjadrovacie prostriedky od kresby po maľbu, koláž, závesný obraz, od objektu po inštaláciu, performanciu, animáciu, fotografiu a multimédiá...To všetko s dávkou irónie a sebairónie.

Výstavy

Samostatné výstavy
1994 Divadlo SNP ( komorné divadlo) Martin
1995 dom kultúry Rimavská Sobota
1996 Divadlo na rázcestí Banská Bystrica
1998 Zámok Zvolen severozápadná bašta
1999 Záhorská galéria senica (ETUD 99)
2000 Cultus, Spoločenský dom Prievoz, Bratislava
2000 Slovensko - české rendezvouz, Banská Bystrica
2001 Anticomics, Novohradská galéria Lučenec
2002 Minimalcomics, Novohradské múzeum a galéria Lučenec
2003 Anticomics V, Mini Gallery Fermas Slovenská Lupča
2007 Totalcomics, Koliesko 2007, Kokava nad Rimavicou
2007 Totalcomics, Mestská galéria Rimavská Sobota
2009 Anticomics - Inventúra, Novohradské múzeum a galéria Lučenec
2014 Novohradská knižnica Lučenec, Total komics
2014 Puda8, Brno

Kolektívne výstavy
1992 Hommage a Gyula Szabó, Novohradská galéria Lučenec
1998 VI Trienále akvarelu, Novohradská galéria Lučenec
2003 Znak a Symbol, Výstava Spoločnosti maďarských výtv. umelcov v SR, ArtMA Gallery Dunajská Streda
2006 Výstava Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov v Slovenskej republike, Komárno
2006 Ars Tartanica, X. Medzinárodné výtvarné sympózium, Salgotarján, Maďarská republika
2007 Premostenie - výstava Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov v SR
2007 Grafické doteky Višegrádské čtyřky, Zámecká Galerie Chagall Karviná, ČR
2007 Grafické doteky Višegrádské čtyřky, Sliezska univerzita v Katoviciach, Univerzitná Galéria Tešín, Poľská republika
2008 Grafické doteky Višegrádské čtyřky, Novohradské múzeum Salgotarján, Maďarská republika
2008 Grafické doteky Višegrádské čtyřky, Novohradské múzeum a galéria Lučenec
2009 City Art Fest, Nitrianska galéria Nitra
2011 Pražské Quadriennale 2011 - Svetová výstava scénografie - Národná expozícia slovenskej scénografie


Autorove diela v priamom predaji

Anticomics - DiptychAnticomics - Diptych
Číslo položky: 63461
Voľný predaj

Cena: 300 €
Anticomics Anticomics
Číslo položky: 63460
Voľný predaj

Cena: 350 €