Rudolf Hanych

Zobraziť signatúry

(1906-1994)
Dátum narodenia: 11.4.1906
Miesto narodenia: Svratka

Rudolf Hanych sa narodil 11. apríla v roku 1906. Pochádzal z poľnohospodárskej rodiny. Po absolvovaní všeobecnej školy vo Svratke navštevoval Hospodársku školu v Hlinsku. Od detstva rád maľoval, podporovali ho aj maliari Rudolf Vejrych, František Cína Jelínek, Jozef Fiala, Oto Bubeníček a iní.

V roku 1928 začal študoval na UMPRUM v Prahe u prof. Arnošta Hofbauera, od roku 1931 na Akadémii u prof. Otakara Nejedlého, kde ukončil štúdium v ??roku 1935. Podnikol rad študijných ciest po českých krajinách, bol tiež na Korzike, v Dalmácii alebo v Ríme.
Do smrti svojej matky v roku 1945 hospodáril na rodinnom statku, potom sa venoval už len maliarstvu.
Jeho tvorba je realistická, vychádza z tradícií slovenskej krajinárskej školy. Zobrazuje krajinu v ročnej premene v detaile aj panoramatických pohľadoch. Mal rád Svratecko, zostal mu verný životom i tvorbou. Možno o ňom povedať, že je v pravom slova zmysle "maliarom Vysočiny". Zomrel 28. marca 1994.