Imrich Oravecz

((1894-1972))

Dátum narodenia: 15.12.1894
Miesto narodenia: Haniska pri Košiciach

Imrich Oravecz sa narodil 15. decembra 1894 v Haniskej pri Košiciach, zomrel 22. decembra 1971 v Rožňave.

V rokoch 1916-1917 navštevoval Vyššiu školu priemyselnú v Košiciach. Patrí k nasledovníkom maliarstva košickej moderny. Vyšiel zo secesného symbolizmu, v olejomaľbách a pasteloch 30-tych rokov však už predviedol pôvabný, insitný variant ľudového žánru, priamočiaro a neštylizovane predvádzajúci maliarov život, jeho bezprostredné ukotvenie v dedinskom prostredí. Amatérsky sa venoval výtvarnej tvorbe od roku 1918. Navštevoval súkromnú školu Ľ. Čordáka a 1922-1926 kresliarsku školu E. Króna v Košiciach. Pred prvou svetovou vojnou pracoval ako sezónny poľnohospodársky robotník, 1914 narukoval, na fronte bol ranený s trvalými následkami. Žil vo Veľkej Ide pri Košiciach, 1967 presídlil do Rožňavy. Súborné výstavy mal v Košiciach (1970, 1995, galéria J. Jakobyho).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 188).

Autorove diela:

Názov diela:

Portrét