Ferenc Olgyay

(1872-1939)

Dátum narodenia: 1872
Miesto narodenia: Budapešť

Ferenc Olgyay sa narodil v roku 1872 v Jászberényi, zomrel 1939 v Budapešti. Študoval v Budapešti a Mníchove. Pôsobil v umeleckej kolónii v Kečkeméte, neskôr v Solnoku. Vystavoval v Budapešti (1905, 1909). Bol členom spolku Benczúr. Viacero jeho diel je zastúpených v zbierkach Szépművészeti Múzeu a Budapeštienskej výstavnej sieni.

Autorove diela:

Názov diela:

V parku

Názov diela:

Park

Názov diela:

Napájajúce sa kravy

Názov diela:

Na paši

Názov diela:

Kravy

Názov diela:

Kravy