Eva Černoková

Mgr. Eva Černoková – vyštudovala sociálnu prácu. Venuje sa arteterapii, maľovaniu a výrobe šperkov z drahých kameňov a orgonitov. Umeniu sa venuje od útleho detstva, od 1978 – 1989 navštevovala ĽŠU – odbor výtvarný, ukončený absolventskou prácou. Arteterapiu študovala u prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej-Fabrici, PhD., akad.soch., Absolvovala arteterapeutické workshopy u prof. Doc. PaedDr. Jana Slavíka CSc., PaedDr. Evžena Perouta, Bc. Miroslava Huptycha, PhDr. Viery Andreanskej, CSc. Jána Šicka, akad. soch., Doc. MUDr. Igora Škodáčeka,PhD. Mgr. Andrei Orosovej, PhD., PhDr. Dany Kubalovej, PhD., Prof. Vlada Labátha, PhD., ako aj u medzinárodne uznávanej izraelskej arteterapeutky Tamar Hazut. V Ozbrojených silách SR je zaradená do tímu pracovníkov, pracujúcich s rodinou profesionálneho vojaka pri jeho vyslaní na plnenie úloh mimo územie Slovenskej republiky.

Autorove diela:

Názov diela:

Zlatohlav

Názov diela:

V znamení kozorožca

Názov diela:

Tanec motýľov

Názov diela:

Slnečnice

Názov diela:

Slimák

Názov diela:

Rozkvet

Názov diela:

Rodinné šťastie

Názov diela:

Raj

Názov diela:

Moa

Názov diela:

Mandala

Názov diela:

Malá morská víla

Názov diela:

Láska 2

Názov diela:

Harmónia

Názov diela:

Avatar

Názov diela:

Anjel strážca môj

Názov diela:

Anjel radosti

Názov diela:

Amazonka