Zoltán Ott

(1881-1953)

Dátum narodenia: 1881

Zoltán Ott sa narodil v roku 1881.