Kalman Mesterházy

(1857-1898)

Miesto narodenia: Szabadka

Kálmán Mesterházy sa narodil roku 1857 v Szabadke, zomrel roku 1898 v Budapešti. Bol maliarom samoukom. Svoje štúdiá ukončil v Budapešti. Najprv sa dal na hudobnú dráhu, ale tej sa musel vzdať po vážnej zlomenine ruky. Preto sa v roku 1871 začal venovať maľbe, strávil nejaký čas aj v zahraničí, aby mohol svojmu maliarskemu štýlu dať aj zahraničný ráz. Vystavoval od roku 1874. Pohyboval sa v kruhoch grófa Jenő Zichyho a od roku 1882 sa snažil o obľúbenie si maliarskeho umenia aj na vidieku, preto usporadúval rôzne výstavy aj v Székesfehérvári, Debrecene, či v Koložvári. Otvoril maliarsku školu v Budapešti a bol jedným zo zakladateľov Národného salónu. Maďarská národná galéria má vo svojich zbierkach dve jeho diela. Jeho manželkou bola barónka Klára Pongrácz. Svoj život ukončil sám.