Jozef Dóka st.

Zobraziť signatúry

Narodil sa 22.októbra 1926 v Opoji v rodine fotografa. Od troch do dvanástich rokov žil u svojej tety v predvojnovom Berlíne, kde navštevoval aj školu. Po návrate z Berlína sa vďaka ateliéru svojho otca v Seredi začal aujímať o fotografovanie a neskôr sa rozhodol tento obor študovať. Najskôr študoval na oddelení fotografie Strednej školy technickej v Bratislave (rok 1942-1944) a následne na Štátnej grafickej škole v Prahe (rok 1945-1948), kde študoval u profesora Františka Drtikola , známeho českého maliara a fotografa. Po absolvovaní ďalej študoval pod odborným vedením Júliusa Balogha.Pracoval prevažne na dielach monumentálnej tvorby v architektúre, v autorskej dvojici Dóka-Bartek.Táto autorská dvojica sa zúčastnila viacerých súťaží na dotvorenie architektúry, kde získala niekoľko ocenení. Z nich treba spomenúť to najväčšie- Diplom laureáta a strieborná medaila svetovej výstavy realizovaných projektov v roku 1989 v Sofii a špeciálna cena starostu mesta Viedeň, ktorú získal celý kolektív autorov za realizáciu pešej zóny v Trave.Jozef Dóka sa v menšej miere venoval aj komornej tvorbe (zátišia, najmä v olejom. Zomrel v Trnave.