Mihaly Buday

Zobraziť signatúry

(1953 - )
Miesto narodenia: Juhoslávia

Mihaly Budaj sa narodil v roku 1953 v Juhoslávii, kde úspešne absolvoval vysokoškolské štúdiá so zameraním na výtvarnú výchovu na pedagogickej univerzite. Od roku 1994 žije a tvorí v Maďarsku. Mal viacero skupinových a individuálnych výstav. V jeho tvorbe sa prelínajú prvky surrealizmu, hyperrealizmu, symbolizmu a secesie vytvárajúc harmonickú jednotu deja a farieb.