Pavel Hajko

Zobraziť signatúry

(1952 -)
Miesto narodenia: Kovačica

Narodil sa v roku 1952 v Kovačici. V roku 1970 dokončil na strednej odbornej škole stolársku profesiu. Priebežne sa zaoberá maľbou od roku 1973. Po prvýkrát v roku 1974 v spoločnej expozícii maliara Kovačica. Na samom počiatku práce sa mu podarilo vyvinúť originálny štýl a umelecké vyjadrenie otáčania k pozornosti verejných prác, ktoré sa líšia od skoršieho diela ľudových umelcov Kovačica. Mnohé kompozície sú založené na scénach ktoré vysielal v živote ("kohútie zápasy", žiarlivý žena "), sú nápadité, pestré ako rozprávka. Hlavným motívom v roku 1975 bolo pre maliara motív - naháňať kohúta, ako symbol krásy, života a smrti, lásky a boja. Po prvý krát namaľoval boj kohúta a líšky, ktorý znázorňuje dobro a zlo. Na jednej strane veľkolepý kohút ako symbol života, a na druhej tiež nádherný kohút, líška, ktorá prináša smrť. V roku 1981 bol prijatý do Asociácie Kovačica naivných maliarov. Shunning zavedené chodníky, namaľoval inú tému, ale takmer všade ostal dominujúci motív kohúta. Čo je charakteristické pre Hájkovú tvorivosť je erotický náboj. Erotický motív bol v predchádzajúcej tvorbe Kovačica, ale len sporadicky a s náznakom. Jedná sa o citlivé témy, ktoré bránia etickým a náboženským normám života na vidieku. Jeho kohúti vyjadrujúci plodnosť a libida, ich falický krk, ktorý vyjadruje princíp Male. Symbolom ženy bola tekvica alebo iné, trochu neočakávané objekty. Dokonca aj príroda znázorňovala krivky ženského tela, vytvára zaujímavý vzťah medzi ženou a mužom.