Zoltán Mička

(1971 - 1976)

Miesto narodenia: Mukačevo

Zoltán Mička v rokoch 1971 - 1973 študoval v Dome ľudovej tvorivosti v Odese. Od roku 1984 je členom Zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny. Dlhé roky bol riaditeľom Mestskej galérie v Mukačeve. Jeho diela sú v súkromných zbierkach v Izraeli, Portugalsku, Kanade, USA, Maďarsku, Česku, na Slovensku, v Chorvátsku a v Nemecku. Žije a tvorí v Mukačeve. V roku 2007 mu udelili titul Národný umelec Ukrajiny.