Štefan Maňkoš

Biografia tohto autora ešte nebola pridelená. Môžete ju pridať.
Autorove diela:

Názov diela:

Zebry

Názov diela:

Tiger biely

Názov diela:

Jennifer Aniston