Elena Lazinovská

Elena Lazinovská sa narodila 31. 12. 1903 v Beharovciach, zomrela 25. 9. 2000 v Bratislave. Študovať začala na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch, absolutórium získala na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mallý, Milly, Sokol, Mudroch). Z literatúry: Váross, M. a kol: Slovník súčasného slovenského umenia. Bratislava 1967, nestr

Autorove diela:

Názov diela:

Podvečerná krajina

Názov diela:

Kytica

Názov diela:

Krajina