Rudolf Orviský

Autor žil a tvoril v Piešťanoch , bol bratrancom Janka Alexyho . Jeho diela boli väčšinou krajinky /z okolia Piešťan/ a zátišia.