Milan Choma

(1956 - )

Dátum narodenia: 27.10.1956
Miesto narodenia: Prešov

Milan Choma sa narodil 27.10.1956 v Prešove. Študoval na pedagogickej fakulte (prof. Šafranko, Patočka) a individuálne (prof. Popovič). Krátke pobyty v Ríme,Paríži,Viedni.Výber z krajinárskej tvorby a zátišia,ktorý kurátorsky zostavili N. Feďkovič a Roskoványi, vystavoval na samostatnej výstave v roku 1986 v Košiciach. Do roku 1995 pôsobí ako výtvraný pedagog na umeleckej škole a vystavuje v Čechách a Nemecku. Ostatných 10 rokov sa venuje hlavne tvorbe abstrahujúcich expresívnych kompozícií a vracia sa k krajine, zátišiu a aktu aby ako sám hovorí `nezablúdil `.

Autorove diela:

Názov diela:

Zátišie s jablkami

Názov diela:

Zásah

Názov diela:

Rúbanisko

Názov diela:

Ráno na Spiši

Názov diela:

Premena

Názov diela:

Nová Kelča

Názov diela:

Kytica

Názov diela:

Krajina