Jaroslav Lučko

(1965 - )

Dátum narodenia: 13.4.1965
Miesto narodenia: Košice

Štúdium

Prevažnú časť života som prežil v podtatranskom meste Poprad, kde som ukončil aj základnú umeleckú školu - výtvarný odbor. Po absolvovaní gymnázia som pokračoval v štúdiu na vysokej škole a po jej ukončení pôsobil v stavebnej oblasti.

Oblasť tvorby

Keďže som inklinoval ku grafike, posledných 20 rokov až do roku 2011 som pôsobil profesionálne v oblasti reklamy a interiérového dizajnu. Po dlhšej prestávke som sa opäť vrátil k maľovaniu. Najviac sa venujem maľbe olejom a perokresbe.

Autorove diela:

Názov diela:

V uličkách Janova

Názov diela:

Pod píniami

Názov diela:

Leto pod Vysokými Tatrami

Názov diela:

Jar v Hranovnici

Názov diela:

Interiér

Názov diela:

Cestou do Hranovnice

Názov diela:

Čakanie